Informācija par rīcību Covid -19 laikā

 

Ko drīkst un ko nedrīkst no 1. jūnija

 

No 1. jūnija, stājas spēkā virkne grozījumu Rīkojumā Nr.103 par ārkārtējo situāciju, publicēta apkopotā informācija par normām un ierobežojumiem, ko drīkst un ko nedrīkst darīt, lai Covid-19 pandēmijas apstākļos sadzīve būtu droša.

Tā kā ārkārtējo situāciju ir plānots pārtraukt 9. jūnijā, vienlaikus saglabājot spēkā gan ierobežojumus, gan atbalsta pasākumus, Valsts kanceleja turpinās aktualizēt informāciju par drošas sadzīves nosacījumiem.

Aktuālajai informācijai ir iespējams sekot mājas lapā: https://covid19.gov.lv/atbalsts-sabiedribai/ka-drosi-rikoties/covid-19-izplatibas-ierobezosanas-pasakumi

SAITE UZ OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS MĀJASLAPU:

https://www.olaine.lv/lv/jaunumi/ko-drikst-un-ko-nedrikst-no-1-junija