Centra Dardedze apmācības vecākiem.

Centrs drošai bērnībai “Dardedze” aicina uz apmācībām jaunajā rudens semestrī!

Piesakies jau tagad, lai rezervētu vietu grupā!

Sākam pirmās speciālistu apmācības jau AUGUSTĀ:

-        No 19. augusta sākam 7 nodarbību ciklu speciālistu grupai “Ceļvedis, audzinot pusaudzi” (grupu vadītājiem) - apmācību kurss sociālajiem darbiniekiem, psihologiem, pedagogiem, kuru pabeidzot, speciālists var patstāvīgi vadīt apmācību un atbalsta grupas pusaudžu vecākiem;

-        22., 23. un 28. augustā – 3 dienu apmācības "Terapeitiskās metodes" - apmācību kurss sagatavo psihologu darbam ar vardarbībā cietušu bērnu;

-        No 30. augusta sākam 7 nodarbību ciklu "Sargeņģelis" (grupu vadītājiem) - apmācību kurss paredzēts sociālajiem darbiniekiem, psihologiem, pedagogiem, kuru pabeidzot speciālists var patstāvīgi vadīt apmācību un atbalsta grupu vecākiem.

Vairāk par katru no šīm apmācībām var lasīt “Centra Dardedze” mājas lapā: https://centrsdardedze.lv/specialistiem/

Viss apmācību pusgada plāns zemāk:

SPECIĀLISTIEM

  No 19. augusta – 7 nodarbību apmācību kurss "Ceļvedis, audzinot pusaudzi" (grupu vadītājiem);

  22., 23. un 28. augustā – 3 dienu apmācības "Terapeitiskās metodes" (psihologiem un psihoterapeitiem);

  No 30. augusta – 7 nodarbību apmācību kurss "Sargeņģelis" (grupu vadītājiem);

  29. septembrī - "Luksofors: seksuālā vardarbība pret bērnu – kā atpazīt un rīkoties" (speciālistiem, kuri strādā ar bērniem);

  11. un 14. oktobrī – 2 dienu apmācības "Palīdzi bērnam nepadoties!" (psihologiem un psihoterapeitiem);

  8. novembrī - "Seminārs speciālistiem par kaitējošu seksuālu uzvedību" (speciālistiem, kuri strādā ar bērniem);

  5. decembrī (datums var tikt mainīts) - "Riskanta uzvedība internetā un sekstings" (speciālistiem, kuri strādā ar bērniem);

  Decembrī (datumi tiks precizēti) - "Bērnu tiesību aizsardzība – 24 stundu programma psihologiem".

VECĀKIEM

  No 21. septembra – 10 nodarbību kurss "Bērna emocionālā audzināšana";

  No 27. septembra – 10 nodarbību kurss "Ceļvedis, audzinot pusaudzi".

Ja radušies kādi jautājumi vai precizējumi, droši vaicā, izmantojot zemāk esošos kontaktus.

Centrs drošai bērnībai Dardedze

Tel. + 371 22326320

apmacibas@centrsdardedze.lv

www.centrsdardedze.lv