IESTĀDE VASARĀ!

ATGĀDINĀM,

KA IESTĀDE IR SLĒGTA 

NO 25. JŪNIJA LĪDZ 22.JŪLIJAM

 

IESTĀDES TERITORIJĀ UN TELPĀS

TIEK VEIKTS REMONTS UN NOTIEK BŪVDARBI

Nepieciešamības gadījumā lūdzam zvanīt dežurantam

T: 67965768; 22325300