Izglītības procesa īstenošana 2021./2022. m. gadā

Mācību procesa organizēšana

Drošs mācību process klātienē
Masku lietošana

Klātienē izglītības procesa ietvaros un ārpus tā iekštelpās lieto mutes un deguna aizsegu, izņemot:

 • Bērnus līdz 7 gadu vecumam;
 • Nodarbinātos ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu;
 • Izglītojamos ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu stundu laikā mācību telpās (koplietošanas telpās jālieto)
 • 1. – 3.klases izglītojamie izglītības iestādē klātienes izglītības procesā mācību telpā (skolas vadība var pieņemt lēmumu par masku lietošanu);
 • Ja nav iespējams lietot mutes un deguna aizsegu atbilstoši mūzikas instrumentu spēles, vokālās mākslas un dejas apguves specifikai;
 • Sporta stundas norisē fizisko aktivitāšu laikā.
 • Skolas vadība var pieņemt prasību visiem skolēniem arī stundu laikā lietot sejas maskas.

Pirmsskolas izglītība


Bērniem:

 • nav jāveic Covid-19 tests;
 • nav jālieto sejas maska.

Darbinieki:

 • var piedalīties izglītības procesā ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai ar apliecinājumu par Covid-19 negatīvu testa rezultātu;
 • var nelietot sejas maskas, ja ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.
   

Mācību process pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē


Skolēni:

 • Var piedalīties mācībās ar derīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, vai ar negatīvu Covid-19 testu;
 • Pirmie testi skolēniem jānodod jau pirms mācību gada sākuma - no 23. līdz 30.augustam.

Darbinieki:

 • Var piedalīties izglītības procesā ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai ar apliecinājumu par Covid-19 negatīvu testa rezultātu.

Profesionālā izglītība, pieaugušo neformālā izglītība

Audzēkņi:

 • Var piedalīties izglītības procesā ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai ar apliecinājumu par Covid-19 negatīvu testa rezultātu;
 • Var nelietot sejas maskas, ja ir sadarbspējības vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts (skolas vadība var pieņemt lēmumu par masku lietošanu) un telpā neatrodas personas bez sadarbspējīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta.

Darbinieki:

 • Var piedalīties izglītības procesā ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai ar apliecinājumu par Covid-19 negatīvu testa rezultātu;
 • Var nelietot sejas maskas, ja ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts (skolas vadība var pieņemt lēmumu par masku lietošanu).
 • "KLĀTIENĒ DROŠĀ SKOLĀ"/upload/files/Izglitibas%20procesa%20istenosana%2021.22.pdf