PALDIES PAR DALĪBU TALKĀ!

"Savu dziņu pēc gaismas lauki rāda un arī pierāda darbos.

          Iesim viņiem talkā!" 

Dr. Kārļa Ulmaņa "Draudzīgais aicinājums"1935.g. 28. janvārī.

 

Paldies visiem par paveikto talkā!

Mēs kopā spējam paveikt mazus darbus ar lielu mīlestību.

Īpašs paldies:

  • 1 grupas vecākiem: Sergejam Basalaginam un Dmitrijam Beļinskim,
  • 2.grupas vecākiem Dmitrijam Pirko un Oļegam Tropkinam,
  • 4.grupas vecākiem Aleksandram Vilemsonam, Igoram Peretjaginam, Nikolajam Kolosunovam un Edmundam Gāgam,
  • 5.grupas vecākiem Vladimiram Variginam, Oskaram Tabūnam, Jānim Gansonam un Igoram Križanovičam,
  • 7.grupas vecākiem Agrim Lielbriedim, Marekam Krustiņam un Mikam Peterhenam - Pētersonam,
  • 9.grupas vecākiem Sergejam Pimenovam un Sigurdam Danckam,
  • 11.grupas vecākiem Edgaram Mūrniekam, Aleksandram Stepanovam, Dmitrijam Belousam ar dēlu,  brālim Jānim Karzubovam.