Par peldēšanas nodarbībām

Pamatojoties ar Ministru kabineta noteikumiem no 2020.gada 9. jūnija Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai ” OPII “Ābelīte” nodarbības peldbaseinā nodrošinās tikai iestādes izglītojamajiem,

savukārt ārpakalpojumu Olaines pilsētas bērniem - nodarbības peldbaseinā

tiks atceltas līdz 2020.gada 31.decembrim,

ņemot vērā, kā iestāde nespēs nodrošināt pulcēšanās prasības un ierobežojumus, kā arī higiēnas prasības.