Par testēšanu pirmsskolas izglītības pakāpē

Pirmsskolas izglītības pakāpē bērniem klātienes mācībām, tajā skaitā interešu izglītībai testēšanu neveic, ko nosaka Ministru kabineta noteikumu Nr. 360.Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 40.2 3. punkts.

            Testēšanu veic tikai gadījumā, ja pirmsskolas vecuma bērns ārpus pirmsskolas izglītības iestādes interešu izglītības sporta nodarbībā nonāk saskarē ar pamatizglītības vai vidējās izglītības izglītojamiem, ko nosaka Ministru kabineta noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 40.29 1. punkts.

Ja  Interešu izglītības sporta nodarbības notiek ārpus PII, tad arī pakalpojuma sniedzējs plāno, kā to noorganizēt.

Pirmsskolas izglītības iestādē testēšana bērniem nenotiek.