Par vecāku pieslēgšanu pie e-klases

                                                         elektroniskas skolvadības sistēmas E-klase logo 

       Saziņai, jaunākās informācijas nodošanai, pedagogu  un vecāku savstarpējai komunikācijai OPII ”Ābelītē”  no oktobra mēneša tiek izmantots elektroniskais žurnāls “E-klase”.

 Iespējas E-klasē:

  • savlaicīgi var saņemt precīzu informāciju par visām aktualitātēm izglītības iestādē;
  • ·        sekot līdzi rotaļnodarbību  tēmām;
  • lasīt pedagogu ziņojumus – ierakstus dienasgrāmatā, piezīmes, atgādinājumus;
  • ·        sekot līdzi bērna sasniegumiem mācību jomās;
  • var pieteikt bērna kavējumus;
  • ·        E-klases pasts noderēs, lai ērti sazinātos ar skolotājiem un citiem vecākiem;

Vecākus E-klasē reģistrē grupas pedagogi. Līdz ko vecāka mobilā telefona numurs tiek ievadīts E-klasē, uz to atnāk vecāka parole. Uzaicinājuma komplekts ir BEZ MAKSAS, un tas tiek piešķirts uzreiz, līdz ko vecāks ir pieslēdzies E-klasei.