Piesardzības pasākumu īstenošanas kārtība

 

Nosaukums COVID-19 uz zila fona ar sarkanām molekulām

 

Ar piesardzības pasākumu īstenošanas kārtību Olaines pirmsskolas izglītības iestādē “Ābelīte”

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai var iepazīties šeit: 

/upload/files/k%C4%81rt%C4%ABba%20Covid%20ierobe%C5%BEo%C5%A1anai%2013_08_20_%20ar%20papildin%C4%81jumu.pdf

Ar rīcību piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, ja ir aizdomas, vai tiek atklāts infekcijas gadījums iestādes darbiniekiem un 

 ar rīcību piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, ja ir aizdomas vai tiek atklāts infekcijas gadījums iestādes izglītojamiem

var iepazīties šeit:

/upload/files/R%C4%ABc%C4%ABba%20piesardz%C4%ABbas%20pas%C4%81kumu%20%C4%ABsteno%C5%A1anai%20Covid%201.pdf