Dokumenti

  • OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS OPII "ĀBELĪTE" NOLIKUMS:

         PDF formātā varat ielādēt šeit:   /upload/files/2021NOLIKUMS.pdf

          PDF formātā varat ielādēt šeit:    /upload/files/Olaines%20novada%20pii.doc

  • Olaines PII “Ābelīte” izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

       PDF formātā varat ielādēt šeit:      /upload/files/M%C4%80C%C4%AABU%20SASNIEGUMU%20V%C4%92RT%C4%92%C5%A0ANA%20pareizais_1.pdf

  • Olaines PII " Ābelīte" piesardzības pasākumu īstenošanas kārtība  Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai 

           PDF formatā  varat ielādet šeit:    /upload/files/k%C4%81rt%C4%ABba%20Covid%20ierobe%C5%BEo%C5%A1anai%2013_08_20_%20ar%20papild

  • ​Iesniegums par izglītojamā uzņemšanu OPII "Ābelīte" 

​       PDF formātā varat ielādet šeit:     /upload/files/Iesniegums%20par%20izgl%C4%ABtojam%C4%81%20uz%C5%86em%C5%A1anu.pdf

  • Iesniegums naudas atmaksai par peldbaseina nodarbībām

       PDF formātā varat ielādet šeit:       /upload/files/jaunais%20paraugs%20baseina%20naudas%20atmaksai.pdf

  • Irsniegums naudas atmaksai par ēdināšanas pakalpojumiem

        PDF formātā varat ielādet šeit:          ​/upload/files/Document%20%281%29.pdf