Dokumenti

  • OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS OSPII "ĀBELĪTE" NOLIKUMS:

PDF formātā varat ielādēt šeit: /upload/files/File.PDF

 

  • OSPII "ĀBELĪTE" IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI:

   PDF formātā varat ielādēt šeit: /upload/files/ieks.kart.not..pdf

 

          PDF formātā varat ielādēt šeit:    /upload/files/Olaines%20novada%20pii.doc