PRIVĀTUMA POLITIKA.

PRIVĀTUMA ATRUNA

Šī privātuma atruna nosaka kārtību kā Olaines pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte”  veic personas datu apstrādi saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulu Nr.2016/679 , Fizisko personu datu apstrādes likumu, kā arī citiem Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem.

 /upload/files/PII_Abelite_privatuma_atruna.pdf