Atbalsta komanda

Atbalsta komandas sastāvs 2023./24. mācību gadā

Nadežda Borisova  - izglītības psihologs, atbalsta komandas priekšsēdētāja

Dace Bukase  - skolotāja-logopēde, atbalsta komandas priekšsēdētājas vietniece

                               – iestādes vadītāja

Indra Pormale  - iestādes vadītājas vietniece

Tatjana Berdņikova  - skolotāja-logopēde

Vladislava Šafro - skolotāja-logopēde

Jekaterina Kerevica - skolotāja-logopēde

Ludmila Saveljeva  - ārstnieciskās vingrošanas skolotāja

Inga Munda  - ārstnieciskās vingrošanas skolotāja

Arita Brice - fizioterapeite

Olga Žukova  - speciālā skolotāja

Inta Balcere - speciālā skolotāja

Helēna Šohina - iestādes vadītājas vietniece, silto smilšu specialiste

Solvita Ēvele - medmāsa

 


Atbalsta komandas nolikums skatāms šeit: 

/upload/files/Atbalsta%20komandas%20regaments%281%29.pdf