Atbalsta komanda

Atbalsta komandas sastāvs 2020./21. mācību gadā

Nadežda Borisova  - izglītības psihologs, atbalsta komandas priekšsēdētāja

Dace Bukase  - skolotāja-logopēde, atbalsta komandas priekšsēdētājas vietniece

Daiga Kokoreviča – iestādes vadītāja

Indra Pormale  - iestādes vadītājas vietniece

Tatjana Berdņikova  - skolotāja-logopēde

Vladislava Šafro - skolotāja-logopēde

Ludmila Saveljeva  - ārstnieciskās vingrošanas skolotāja

Inga Munda  - ārstnieciskās vingrošanas skolotāja

Olga Žukova  - speciālā skolotāja

Inta Balcere - speciālā skolotāja

Ineta Priede - medmāsa

Arita Brice - fizioterapeite

Helēna Šohina - iestādes vadītājas vietniece, silto smilšu specialiste

 


Atbalsta komandas nolikums skatāms šeit: 
/upload/files/atbalstas%20komandas%20nolikums%201%2814.10.2015%29.pdf