Par mums

Iestādes ēka ar galveno ieeju tajā

 

Liels ir tas, kas mazo cienīt prot,

Kas spēj mazam lielus spārnus dot.

(L. Kamare)

OPII “Ābelīte” realizē 5 licencētas programmas:


1. speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar valodas traucējumiem īstenošanai, programmas kods – 01015511;
2. speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar fiziskās attīstības traucējumiem, programmas kods – 01015311
3. speciālās pirmsskolas programma izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, programmas  kods – 010105611;
4. speciālās pirmsskolas programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, programmas kods – 01015811
5. pirmsskolas izglītības programma, programmas kods – 01011111.

Mācību valoda: latviešu.

     Pirmsskolas izglītības programma un speciālā izglītības programmas saturiski ir gandrīz vienādas, galvenā atšķirība ir tā, ka speciālo programmu realizēšanā tiek piesaistīti dažādi speciālisti, kuri ar bērnu strādā papildus– individuāli vai mazās apakšgrupās, tādejādi nodrošinot katra bērna kvalitatīvu attīstību atbilstoši bērna spējām, veselībai.

 Iestādē strādā pieredzējuši, radoši pirmsskolas pedagogi un citi speciālisti.    

Ar bērniem  strādā: psihologs, logopēds, speciālais pedagogs, fizioterapeits, ārstnieciskās vingrošanas skolotāja, mūzikas skolotāja, ritmikas skolotāja, sporta skolotājs, peldēšanas treneris.

Mēs lepojamies ar jaukajām iestādes tradīcijām: 

   -  Zinību diena

   - Gadskārtu svētki – Miķeļi, Mārtiņi, Ziemassvētki, Lieldienas, Līgo

   - Latvijas dzimšanas diena, bērnudārza dzimšanas diena un bērnu dzimšanas dienas

   -  Leļļu teātri un koncerti bērniem

   - Veselības, sporta  dienas

   -  Tematiskās izstādes

   -  Piedalīšanās pilsētas un novada rīkotajos pasākumos

   -  Ģimenes, Mātes diena 

   -  Izlaidums  

Iestādes vide: 

 OPII “Ābelīte” darbojas 10 grupas: Zaķēni, Bruņurupucīši, Zvirbulīši, Mārītes, Ezēni,  Bitītes, Zvaigznītes, Cālīši, Sēnītes, Lāsītes. 

  -  vide tiek pielāgota bērna vajadzībām, nevis  bērns tiek pielāgots esošai videi;

  -  bērna audzināšana un izglītošana notiek pēc individuāla plāna, balstoties uz bērna stiprajām pusēm;

  -  visi bērni spēlējas, strādā un mācās kopā;

  -  katram bērnam tiek sniegts atbalsts, kāds viņam nepieciešams, lai pilnībā izmantotu konkrētā bērna potenciālu;

  -  komanda strādā radoši un  aizvien meklē jaunus ceļus bērna attīstības labā.

Katrai grupai ir atsevišķa guļamistaba.

Iestādē ir   ēdamzāle, mūzikas zāle, sporta zāle, peldbaseins, fizioterapijas zāle, logopēdiskie kabineti, speciālo pedagogu kabineti, psihologa kabinets, silto smilšu istaba, sensorā istaba, sporta nojume un laukums, katrai grupai ir pastaigu laukumi ar nojumēm. 

Iestādē grupas strādā no 7.00 līdz 19.00.