Vakances

             Olaines  pirmsskolas izglītības iestāde (OPII)  „Ābelīte”

Parka iela 5, Olaine, Olaines novads, tel. nr. 29666084, 25171010

aicina darbā:  

vienā rindā četri zaļi āboli un viens sarkans ābols

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJU (prof.klas.kods 2342 01)

Darba vieta - Parka iela 5, Olaine, Olaines novads, LV-2114

Galvenie pienākumi:

 • plānot un organizēt kvalitatīvu pedagoģisko procesu, ņemot vērā katra bērna vecumu, veselības stāvokli, attīstības īpatnības un individualitāti, rūpēties par izglītojamā drošību;
 • veikt individuālu darbu ar izglītojamajiem, lai veicinātu viņu vispusīgu attīstību, nostiprinātu veselību, veidotu nepieciešamās prasmes un iemaņas, risinātu adaptācijas problēmas, nostiprinātu korekcijas darbā apgūtās iemaņas;
 • sadarboties ar izglītojamā vecākiem, lai sniegtu atbalstu izglītojamajam izglītības procesā;
 • organizēt svētku pasākumus;
 • regulāri organizēt izglītojamo vecāku sapulces, konsultācijas, atvērto durvju dienas;
 • veikt izglītojamā attīstības dinamikas izpēti un analīzi.

Prasības:

 • izglītība atbilstoša   Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
 • latviešu valodas augstākā pakāpe;
 • labas saskarsmes spējas, prasme elastīgi reaģēt uz pārmaiņām, prasme strādāt komandā;
 • augsta atbildības sajūta;
 • spēja plānot un organizēt savu darbu.

Piedāvājam:

 • darbu uz pilnu slodzi – 40 stundas nedēļā;
 • uz nenoteiktu laiku;
 • stabilu atalgojumu – sākot ar 1550,00EUR (pirms nodokļu nomaksas);
 • atbildīgu un intensīvu darbu komandā;
 • sociālās garantijas (t.sk.veselības apdrošināšanas polise), piemaksas saskaņā ar likumdošanu, atvaļinājuma pabalsts, tiek apmaksāti ceļa izdevumi;
 • tālākizglītības kursu daļēja izmaksu segšanu.

Pieteikšanās kārtība: dzīves aprakstu (CV) nosūtīt izskatīšanai uz e-pasta adresi: abelite@olaine.lv.

Vakance aktuāla līdz 2024.gada 31.jūlijam

Tālrunis papildu informācijai: 29666084, 25171010.

vienā rindā četri zaļi āboli un viens sarkans ābols

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJU (prof.klas.kods 2342 01)

Darba vieta - Parka iela 5, Olaine, Olaines novads, LV-2114

Galvenie pienākumi:

 • plānot un organizēt kvalitatīvu pedagoģisko procesu, ņemot vērā katra bērna vecumu, veselības stāvokli, attīstības īpatnības un individualitāti, rūpēties par izglītojamā drošību;
 • veikt individuālu darbu ar izglītojamajiem, lai veicinātu viņu vispusīgu attīstību, nostiprinātu veselību, veidotu nepieciešamās prasmes un iemaņas, risinātu adaptācijas problēmas, nostiprinātu korekcijas darbā apgūtās iemaņas;
 • sadarboties ar izglītojamā vecākiem, lai sniegtu atbalstu izglītojamajam izglītības procesā;
 • organizēt svētku pasākumus;
 • regulāri organizēt izglītojamo vecāku sapulces, konsultācijas, atvērto durvju dienas;
 • veikt izglītojamā attīstības dinamikas izpēti un analīzi.

Prasības:

 • izglītība atbilstoša   Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
 • ir iegūtas tiesības strādāt speciālā izglītības iestādē/īstenot programmu Speciālā izglītība (izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem un garīgās attīstības traucējumiem, B programma, vismaz 72 stundu apjomā);
 • latviešu valodas augstākā pakāpe;
 • labas saskarsmes spējas, prasme elastīgi reaģēt uz pārmaiņām, prasme strādāt komandā;
 • augsta atbildības sajūta;
 • spēja plānot un organizēt savu darbu;
 • par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze darbā ar bērniem ar speciālajām vajadzībām.

Piedāvājam:

 • darbu uz pilnu slodzi – 40 stundas nedēļā;
 • uz nenoteiktu laiku;
 • stabilu atalgojumu – 1782,50EUR (pirms nodokļu nomaksas);
 • atbildīgu un intensīvu darbu komandā;
 • sociālās garantijas (t.sk.veselības apdrošināšanas polise), piemaksas saskaņā ar likumdošanu, atvaļinājuma pabalsts, tiek apmaksāti ceļa izdevumi;
 • tālākizglītības kursu daļēja izmaksu segšanu.

Pieteikšanās kārtība: dzīves aprakstu (CV) nosūtīt izskatīšanai uz e-pasta adresi: abelite@olaine.lv.

Vakance aktuāla līdz 2024.gada 31.jūlijam

Tālrunis papildu informācijai: 25171010, 29666084

vienā rindā četri zaļi āboli un viens sarkans ābols

SPECIĀLO PEDAGOGU (prof.klas.kods 2352 03)

Darba vieta - Parka iela 5, Olaine, Olaines novads, LV-2114

Galvenie pienākumi:

 • plānot un organizēt kvalitatīvu pedagoģisku procesu, ņemot vērā katra bērna vecumu, veselības stāvokli, attīstības īpatnības un individualitāti;
 • veikt individuālo darbu ar izglītojamajiem, lai veicinātu viņu vispusīgu attīstību, veidotu nepieciešamās prasmes un iemaņas, nostiprinātu korekcijas darbā apgūtās iemaņas;
 • sadarboties ar izglītojamā vecākiem, lai sniegtu atbalstu izglītojamajam izglītības procesā, socializācijas jautājumos un korekcijas jautājumos. Informēt par norisēm iestādē un nodot iestādes informāciju;

Prasības:

 • izglītība atbilstoša   Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” - iegūta augstākā pedagoģiskā izglītība un speciālā pedagoga vai speciālās izglītības skolotāja kvalifikācija;
 • latviešu valodas augstākā pakāpe;
 • labas saskarsmes spējas, prasme elastīgi reaģēt uz pārmaiņām, prasme strādāt komandā;
 • augsta atbildības sajūta;
 • spēja plānot un organizēt savu darbu.

Piedāvājam:

 • darbu uz pilnu slodzi – 30 stundas nedēļā (stundu skaits likmēs-1,00);
 • uz noteiktu laiku (ilgstošu darbinieka prombūtnes laiku);
 • stabilu atalgojumu – sākot ar 1245,00EUR (pirms nodokļu nomaksas);
 • atbildīgu un intensīvu darbu komandā;
 • sociālās garantijas (t.sk.veselības apdrošināšanas polise), piemaksas saskaņā ar likumdošanu, atvaļinājuma pabalsts, tiek apmaksāti ceļa izdevumi;;
 • tālākizglītības kursu daļēja izmaksu segšanu.

Pieteikšanās kārtība: dzīves aprakstu (CV) nosūtīt izskatīšanai uz e-pasta adresi: abelite@olaine.lv.

Vakance aktuāla līdz 2024.gada 31.jūlijam

Tālrunis papildu informācijai: 29666084, 25171010

vienā rindā četri zaļi āboli un viens sarkans ābols

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJA PALĪGU

(prof.klasif.kods 5312 01)

Darba vieta - Parka iela 5, Olaine, Olaines novads, LV-2114

Galvenie pienākumi:

 • palīdzēt organizēt pedagoģisko un saimniecisko procesu grupā ar bērniem;
 • nodrošināt telpu un inventāra tīrību un kārtību;
 • īpašu uzmanību veltot bērniem, kuriem nepieciešama individuāla atbalsta sniegšana.

Prasības:

 • vidējā vispārējā izglītība;
 • augstākā latviešu valodas pakāpe-C1;
 • labas saskarsmes spējas;
 • augsta atbildības sajūta;
 • spēja plānot un organizēt savu darbu;
 • vēlama pieredze darbā ar bērniem.

Piedāvājam:

 • darbu uz pilnu slodzi-40 stundas nedēļā;
 • darbu uz noteiktu laiku (darbu nodrošinām uz ilgstošu laiku);
 • stabilu atalgojumu-880,00EUR (pirms nodokļu nomaksas);
 • sociālās garantijas.

Pieteikšanās kārtība: dzīves aprakstu (CV) nosūtīt izskatīšanai uz e-pasta adresi: abelite@olaine.lv.

Vakance aktuāla līdz 2024.gada 31.jūlijam

Tālrunis papildu informācijai: 29666084, 25171010.

vienā rindā četri zaļi āboli un viens sarkans ābols

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJA PALĪGU

(prof.klasif.kods 5312 01)

Darba vieta - Parka iela 5, Olaine, Olaines novads, LV-2114

Galvenie pienākumi:

 •  palīdzēt organizēt pedagoģisko un saimniecisko procesu grupā ar bērniem;
 •  nodrošināt telpu un inventāra tīrību un kārtību.

Prasības:

 •  vidējā vispārējā izglītība;
 •  augstākā latviešu valodas pakāpe-C1;
 •  labas saskarsmes spējas;
 •  augsta atbildības sajūta;
 •  spēja plānot un organizēt savu darbu;
 •  vēlama pieredze darbā ar bērniem.

Piedāvājam:

 • darbu uz pilnu slodzi-40 stundas nedēļā;
 • darbu uz nenoteiktu laiku;
 • stabilu atalgojumu-890,00EUR (pirms nodokļu nomaksas);
 • sociālās garantijas.

Pieteikšanās kārtība: dzīves aprakstu (CV) nosūtīt izskatīšanai uz e-pasta adresi: abelite@olaine.lv.

Vakance aktuāla līdz 2024.gada 31.jūlijam

Tālrunis papildu informācijai: 29666084, 25171010.

vienā rindā četri zaļi āboli un viens sarkans ābols