Vakances

             Olaines  pirmsskolas izglītības iestāde (OPII)  „Ābelīte”

Parka iela 5, Olaine, Olaines novads, tel. nr. 67965768, 29666084,

aicina darbā:

  

vienā rindā četri zaļi āboli un viens sarkans ābols

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJU

(prof.klas.kods 2342 01)

Darba vieta - Parka iela 5, Olaine, Olaines novads, LV-2114

Galvenie pienākumi:

 • plānot un organizēt kvalitatīvu pedagoģisko procesu, ņemot vērā katra bērna vecumu, veselības stāvokli, attīstības īpatnības un individualitāti, rūpēties par izglītojamā drošību;
 • veikt individuālu darbu ar izglītojamajiem, lai veicinātu viņu vispusīgu attīstību, nostiprinātu veselību, veidotu nepieciešamās prasmes un iemaņas, risinātu adaptācijas problēmas, nostiprinātu korekcijas darbā apgūtās iemaņas;
 • sadarboties ar izglītojamā vecākiem, lai sniegtu atbalstu izglītojamajam izglītības procesā;
 • organizēt svētku pasākumus;
 • regulāri organizēt izglītojamo vecāku sapulces, konsultācijas, atvērto durvju dienas;
 • veikt izglītojamā attīstības dinamikas izpēti un analīzi.

Prasības:

 • izglītība atbilstoša   Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
 • latviešu valodas augstākā pakāpe;
 • labas saskarsmes spējas, prasme elastīgi reaģēt uz pārmaiņām, prasme strādāt komandā;
 • augsta atbildības sajūta;
 • spēja plānot un organizēt savu darbu.

Piedāvājam:

 • darbu uz pilnu slodzi – 40 stundas nedēļā;
 • uz nenoteiktu laiku;
 • stabilu atalgojumu – sākot ar 1100,00EUR pirms nodokļu nomaksas (sākot ar 1240,00EUR no septembra mēneša);
 • atbildīgu un intensīvu darbu komandā;
 • sociālās garantijas (t.sk.veselības apdrošināšanas polise), piemaksas saskaņā ar likumdošanu, atvaļinājuma pabalsts, tiek apmaksāti ceļa izdevumi;
 • tālākizglītības kursu daļēja izmaksu segšanu.

Pieteikšanās kārtība: dzīves aprakstu (CV) nosūtīt izskatīšanai uz e-pasta adresi: abelite@olaine.lv.

Vakances aktuālas līdz 2023.gada 30.jūnijam

Tālrunis papildu informācijai: 29666084, 67964059.

vienā rindā četri zaļi āboli un viens sarkans ābols

SKOLOTĀJU LOGOPĒDU 

(prof.klas.kods 2352 01)

Darba vieta - Parka iela 5, Olaine, Olaines novads, LV-2114

Galvenie pienākumi:

 • veikt darbu saskaņā ar katra izglītojamā izglītības programmu, valodas attīstības traucējumiem un attīstības īpatnībām;
 • veikt izglītojamo attīstības dinamikas izpēti;
 • konsultēt grupas skolotājus, palīgus un vecākus;
 • kārtot dokumentāciju.

Prasības:

 • izglītība atbilstoša  Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” - iegūta augstākā pedagoģiskā izglītība un skolotāja logopēda kvalifikācija vai augstākā izglītība un logopēda vai audiologopēda kvalifikācija;
 • latviešu valodas augstākā pakāpe;
 • labas saskarsmes spējas, prasme elastīgi reaģēt uz pārmaiņām, prasme strādāt komandā;
 • augsta atbildības sajūta;
 • spēja plānot un organizēt savu darbu.

Piedāvājam:

 • darbu uz nepilnu slodzi – amata likmju skaits – 0,5 (15 stundas nedēļā);
 • darbu uz nenoteiktu laiku;
 •  stabilu atalgojumu – sākot ar 510,00EUR (pirms nodokļu nomaksas);
 • atbildīgu un intensīvu darbu komandā;
 • sociālās garantijas (t.sk.veselības apdrošināšanas polise), piemaksas saskaņā ar likumdošanu, atvaļinājuma pabalsts, tiek apmaksāti ceļa izdevumi;
 • tālākizglītības kursu daļēja izmaksu segšanu.

Darbiniekam darba pienākumus plānots uzsākt ar 2023.gada 01.septembri

Pieteikšanās kārtība: dzīves aprakstu (CV) nosūtīt izskatīšanai uz e-pasta adresi: abelite@olaine.lv.

Vakance aktuāla līdz 2023.gada 30.jūnijam

Tālrunis papildu informācijai: 29666084, 67964059

vienā rindā četri zaļi āboli un viens sarkans ābols

SPECIĀLO PEDAGOGU

(prof.klas.kods 2352 03)

Darba vieta - Parka iela 5, Olaine, Olaines novads, LV-2114

Galvenie pienākumi:

 • plānot un organizēt kvalitatīvu pedagoģisku procesu, ņemot vērā katra bērna vecumu, veselības stāvokli, attīstības īpatnības un individualitāti;
 • veikt individuālo darbu ar izglītojamajiem, lai veicinātu viņu vispusīgu attīstību, veidotu nepieciešamās prasmes un iemaņas, nostiprinātu korekcijas darbā apgūtās iemaņas;
 • sadarboties ar izglītojamā vecākiem, lai sniegtu atbalstu izglītojamajam izglītības procesā, socializācijas jautājumos un korekcijas jautājumos. Informēt par norisēm iestādē un nodot iestādes informāciju;

Prasības:

 • izglītība atbilstoša   Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” - iegūta augstākā pedagoģiskā izglītība un speciālā pedagoga vai speciālās izglītības skolotāja kvalifikācija;
 • latviešu valodas augstākā pakāpe;
 • labas saskarsmes spējas, prasme elastīgi reaģēt uz pārmaiņām, prasme strādāt komandā;
 • augsta atbildības sajūta;
 • spēja plānot un organizēt savu darbu.

Piedāvājam:

 • darbu uz nepilnu slodzi – no 15 stundām nedēļā (stundu skaits likmēs-0,5);
 • uz nenoteiktu laiku;
 • stabilu atalgojumu – sākot ar 510,00EUR (pirms nodokļu nomaksas);
 • atbildīgu un intensīvu darbu komandā;
 • sociālās garantijas (t.sk.veselības apdrošināšanas polise), piemaksas saskaņā ar likumdošanu, atvaļinājuma pabalsts, tiek apmaksāti ceļa izdevumi;;
 • tālākizglītības kursu daļēja izmaksu segšanu.

Darbiniekam darba pienākumus plānots uzsākt ar 2023.gada 01.septembri.

Pieteikšanās kārtība: dzīves aprakstu (CV) nosūtīt izskatīšanai uz e-pasta adresi: abelite@olaine.lv.

Vakance aktuāla līdz 2023.gada 30.jūnijam

Tālrunis papildu informācijai: 29666084, 67964059.

vienā rindā četri zaļi āboli un viens sarkans ābols

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS SPORTA SKOLOTĀJU

(prof.klas.kods 2342 03)

Darba vieta - Parka iela 5, Olaine, Olaines novads, LV-2114

Galvenie pienākumi:

 • veikt izglītojamo norūdīšanu un rehabilitācijas procedūras peldbaseinā;
 • veikt peldēšanas iemaņu apmācību peldbaseinā;
 • vadīt, plānot, organizēt sporta nodarbības, kas stimulē bērna fizisko, intelektuālo un komunikatīvo iemaņu attīstību, saskaņā ar pirmsskolas izglītības programmām un iestādes nolikumu, ņemot vērā katra bērna vecumu, veselības stāvokli, attīstības īpatnības, individualitāti;
 • organizēt sporta svētkus un jautros brīžus.

Prasības:

 • izglītība atbilstoša  Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
 • latviešu valodas augstākā pakāpe;
 • labas saskarsmes spējas, prasme elastīgi reaģēt uz pārmaiņām, prasme strādāt komandā;
 • augsta atbildības sajūta;
 • spēja plānot un organizēt savu darbu.

Piedāvājam:

 • darbu uz nepilnu slodzi-26,72 stundas nedēļā (stundu skaits likmēs 0,668);
 • uz nenoteiktu laiku;
 • stabilu atalgojumu - sākot ar 900,00EUR (pirms nodokļu nomaksas);
 • atbildīgu un intensīvu darbu komandā;
 • sociālās garantijas (t.sk.veselības apdrošināšanas polise), piemaksas saskaņā ar likumdošanu, atvaļinājuma pabalsts, tiek apmaksāti ceļa izdevumi;
 • tālākizglītības kursu daļēja izmaksu segšanu.

Pieteikšanās kārtība: dzīves aprakstu (CV) nosūtīt izskatīšanai uz e-pasta adresi: abelite@olaine.lv.

Darbiniekam darba pienākumus plānots uzsākt ar 2023.gada 01.septembri.

Vakance aktuāla līdz 2023.gada 30.jūnijam

Tālrunis papildu informācijai: 29666084, 67964059.

vienā rindā četri zaļi āboli un viens sarkans ābols

ASISTENTU PERSONAI AR INVALIDITĀTI

(prof.klas.kods 5162 02)

Darba vieta - Parka iela 5, Olaine, Olaines novads, LV-2114

Galvenie pienākumi:

 • palīdzēt personai piedalīties izglītības programmas apgūšanā;
 • nodrošināt personai labklājību, atbalstu, drošību un iekļaušanos sabiedrībā;
 • palīdzēt personai būt tik neatkarīgiem, cik iespējams, kā arī dzīvot jēgpilnu dzīvi;
 • palīdzēt un rūpēties par personas pamatvajadzībām izglītības iestādē, pavadīt uz iestādes pasākumiem, iestādes nodarbībām pie speciālista, uz peldēšanu, brīvā laika aktivitātēm utt.;
 • palīdzēt higiēnas darbu veikšanā – apģērbties, sakārtot drēbes u.c., nodrošinot, lai persona atrastos tīrā un veselīgā vidē;
 • palīdzēt identificēt un izvērtēt personas vajadzības, apzināt un ieteikt nepieciešamos resursus, respektējot personas pašnoteikšanos;
 •  palīdzēt pirmsskolas izglītības pedagogam organizēt un nodrošināt pedagoģisko un saimniecisko procesu grupā ar bērniem.

Prasības:

 • atbilstoša izglītība, vai darba pieredze pedagoģijas, medicīnas, veselības aprūpes vai sociālā darba jomā, atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 9. oktobra noteikumiem Nr. 695 “Kārtība, kādā piešķir asistenta pakalpojumus izglītības iestādē”;
 • latviešu valodas C1 pakāpe;
 • psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra;
 • tolerance un spēja reaģēt uz personas ar funkcionāliem traucējumiem vajadzībām;
 • spēja motivēt personu ar funkcionāliem traucējumiem darbam un sasniegumiem;
 • augsta atbildības sajūta,
 • spēja plānot un organizēt savu darbu.

Piedāvājam:

 • darbu uz nepilnu slodzi – 20 stundas nedēļā (4h dienā);
 • darbs uz noteiktu laiku (ilgstoši, kamēr izglītojamais apmeklē izglītības iestādi)
 • stabilu atalgojumu – 350,00EUR (pirms nodokļu nomaksas);
 • garantētas sociālās garantijas.

Darbiniekam darba pienākumus plānots uzsākt ar 2023.gada 01.septembri.

Pieteikšanās kārtība: dzīves aprakstu (CV) nosūtīt izskatīšanai uz e-pasta adresi: abelite@olaine.lv.

Vakance aktuāla līdz 2023.gada 30.jūnijam

 

Tālrunis papildu informācijai: 29666084, 67964059

vienā rindā četri zaļi āboli un viens sarkans ābols

FIZIOTERAPEITU/MASIERI

(prof. klasif.kods 2264 02, 3255 03)

Darba vieta - Parka iela 5, Olaine, Olaines novads, LV-2114

Galvenie pienākumi:

 • bērnu - funkcionālā stāvokļa izmeklēšana, iegūto datu novērtēšana un analīze;
 • individuālā rehabilitācijas plāna sastādīšana;
 • fizioterapijas individuālo nodarbību vadīšana;
 • bērnu masāža.

Prasības pretendentam:

 • profesionālā bakalaura grāds veselības aprūpē vai profesionālais bakalaura grāds sporta zinātnē ar kvalifikāciju fizioterapeits;
 • ārstniecības personas reģistra apliecība;
 • vēlams sertifikāts fizioterapeita specialitātē;
 • valsts valodas zināšanas saskaņā ar Valodas likumu;
 • vēlamas krievu valodas zināšanas;
 • labas saskarsmes spējas, prasme elastīgi reaģēt uz pārmaiņām, prasme strādāt komandā;
 • augsta atbildības sajūta, lojalitāte;
 • spēja plānot un organizēt savu darbu.

Piedāvājam:

 • darbu uz pilnu slodzi - 40 stundas nedēļā;
 • uz noteiktu laiku (uz ilgstošu darbinieka prombūtnes laiku);
 • atbildīgu un intensīvu darbu komandā;
 • stabilu atalgojumu atbilstoši MK noteikumiem Nr. 886 un darba laikam (par pilnu darba slodzi, ja persona ir sertificēta – no 1369,00EUR);
 • sociālās garantijas.

Pieteikšanās kārtība: dzīves aprakstu (CV) nosūtīt izskatīšanai uz e-pasta adresi: abelite@olaine.lv.

Vakance aktuāla līdz 2023.gada 30.jūnijam

Tālrunis papildu informācijai: 29666084, 67964059.

vienā rindā četri zaļi āboli un viens sarkans ābols

GALDNIEKU-ĒKAS REMONTSTRĀDNIEKU 

(prof.klas.kods 7522 01, 9313 02).

Darba vieta - Parka iela 5, Olaine, Olaines novads, LV-2114

Galvenie pienākumi:

 • veikt koka izstrādājumu remontdarbus, izgatavot koka izstrādājumus, salikt/izjaukt mēbeles u.c.;
 • veikt dažādus ēkas remontdarbus.

Prasības pretendentam:

 • vidējā profesionālā izglītība; 
 • valsts valodas zināšanas – A līmeņa 2.pakāpe;
 • labas saskarsmes spējas, prasme elastīgi reaģēt uz pārmaiņām, prasme strādāt komandā;
 • augsta atbildības sajūta;
 • spēja plānot un organizēt savu darbu.

Piedāvājam:

 • darbu uz pilnu slodzi;
 • darbu uz nenoteiktu laiku;
 • stabilu atalgojumu –630,00EUR (pirms nodokļu nomaksas);
 • sociālās garantijas.

Pieteikšanās kārtība: dzīves aprakstu (CV) nosūtīt izskatīšanai uz e-pasta adresi: abelite@olaine.lv

Vakance aktuāla līdz 2023.gada 30.jūnijam

Tālrunis papildu informācijai: 29666084, 67964059.

vienā rindā četri zaļi āboli un viens sarkans ābols