Vakances

 

             Olaines  pirmsskolas izglītības iestāde (OPII)  „Ābelīte”

Parka iela 5, Olaine, Olaines novads, tel. nr. 67965768, 29666084,

aicina darbā:

vienā rindā četri zaļi āboli un viens sarkans ābols

1

Pirmsskolas izglītības skolotājas (prof.klas.kods 2342 01)

Galvenie pienākumi:

 • plānot un organizēt kvalitatīvu pedagoģisko procesu, ņemot vērā katra bērna vecumu, veselības stāvokli, attīstības īpatnības un individualitāti, rūpēties par izglītojamā drošību,
 • veikt individuālu darbu ar izglītojamajiem, lai veicinātu viņu vispusīgu attīstību, nostiprinātu veselību, veidotu nepieciešamās prasmes un iemaņas, risinātu adaptācijas problēmas, nostiprinātu korekcijas darbā apgūtās iemaņas,
 • sadarboties ar izglītojamā vecākiem, lai sniegtu atbalstu izglītojamajam izglītības procesā,
 • organizēt svētku pasākumus,
 • regulāri organizēt izglītojamo vecāku sapulces, konsultācijas, atvērto durvju dienas,
 • veikt izglītojamā attīstības dinamikas izpēti un analīzi.

Prasības:

 • augstākā pedagoģiskā izglītība un pirmsskolas skolotāja kvalifikācija, atbilstoši  MK noteikumiem Nr.569,
 • latviešu valodas augstākā pakāpe;
 • sadarbspējīgs Covid-19 sertifikāts.

Piedāvājam:

 • darbu uz pilnu slodzi – 40 stundas nedēļā (t.sk. stundu skaits citu pienākumu veikšanai – 4) - uz nenoteiktu laiku;
 • stabilu atalgojumu – 900,00EUR (pirms nodokļu nomaksas),
 • darbu uz nepilnu slodzi – 31,24 stundas nedēļā (t.sk. stundu skaits darbam ar izglītojamiem – 28,12 stundas un stundu skaits citu pienākumu veikšanai – 3.124 stundas, stundu skaits likmēs – 0.781) - uz noteiktu laiku (uz ilgstošu darbinieka prombūtnes laiku);
 • stabilu atalgojumu – 780,22EUR (pirms nodokļu nomaksas),
 • atbildīgu un intensīvu darbu komandā,
 • garantētas sociālās garantijas (t.sk. tiek apmaksāti ceļa izdevumi).

Pieteikšanās kārtība: dzīves aprakstu (CV) nosūtīt izskatīšanai uz e-pasta adresi: abelite@olaine.lv.

Vakance aktuāla līdz 2021.gada 30.novembrim

Tālrunis papildu informācijai: 29666084, 67964059

2

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJA PALĪGU

(prof.klasif.kods 5312 01)

Galvenie pienākumi:

 • palīdzēt organizēt pedagoģisko un saimniecisko procesu grupā ar bērniem;
 • nodrošināt telpu un inventāra tīrību un kārtību.

Prasības:

 • vidējā vispārējā izglītība;
 • latviešu valodas augstākā pakāpe-C1;
 • labas saskarsmes spējas;
 • augsta atbildības sajūta;
 • spēja plānot un organizēt savu darbu;
 •  vēlama pieredze darbā ar bērniem.
 • sadarbspējīgs Covid-19 sertifikāts.

Piedāvājam:

 • darbu uz pilnu slodzi-40 stundas nedēļā;
 • darbu uz noteiktu laiku (uz darbinieka ilgstošu prombūtni);
 • stabilu atalgojumu-640,00EUR(pirms nodokļu nomaksas);
 • sociālās garantijas.

Pieteikšanās kārtība: dzīves aprakstu (CV) nosūtīt izskatīšanai uz e-pasta adresi: abelite@olaine.lv.

Vakance aktuāla līdz 2021.gada 30.novembrim

Tālrunis papildu informācijai: 29666084, 67964059

3

ASISTENTU PERSONAI AR INVALIDITĀTI (prof.klas.kods 5162 02)

Galvenie pienākumi:

● palīdzēt personai piedalīties izglītības programmas apgūšanā;

● nodrošināt personai labklājību, atbalstu, drošību un iekļaušanos sabiedrībā;

● palīdzēt personai būt tik neatkarīgiem, cik iespējams, kā arī dzīvot jēgpilnu dzīvi;

● palīdzēt un rūpēties par personas pamatvajadzībām izglītības iestādē, pavadīt

uz iestādes pasākumiem, iestādes nodarbībām pie speciālista, uz peldēšanu, brīvā laika aktivitātēm utt.;

● palīdzēt higiēnas darbu veikšanā – apģērbties, sakārtot drēbes u.c., nodrošinot, lai persona atrastos tīrā un veselīgā vidē;

● palīdzēt identificēt un izvērtēt personas vajadzības, apzināt un ieteikt nepieciešamos resursus, respektējot personas pašnoteikšanos;

● palīdzēt pirmsskolas izglītības pedagogam organizēt un nodrošināt pedagoģisko un saimniecisko procesu grupā ar bērniem.

Prasības:

● asistenta pakalpojumu izglītības iestādē ir tiesīga sniegt persona, kurai ir darba vai personiskā pieredze personu ar invaliditāti aprūpē vai atbilstoša izglītība, vai darba pieredze pedagoģijas, psiholoģijas, medicīnas, veselības vai sociālā darba jomā, atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 9. oktobra noteikumi Nr. 695 “Kārtība, kādā piešķir asistenta pakalpojumus izglītības iestādē”;

● latviešu valodas augstākā pakāpe-C1;

● psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra;

● spēja reaģēt uz personas ar funkcionāliem traucējumiem vajadzībām;

● spēja motivēt personu ar funkcionāliem traucējumiem darbam un sasniegumiem;

● augsta atbildības sajūta,

● spēja plānot un organizēt savu darbu.

 • sadarbspējīgs Covid-19 sertifikāts.

Piedāvājam:

● darbu uz pilnu slodzi – 40 stundas nedēļā,

darbs uz noteiktu laiku (kamēr izglītojamais apmeklē izglītības iestādi)

● stabilu atalgojumu – 640,00EUR (pirms nodokļu nomaksas);

● garantētas sociālās garantijas.

Pieteikšanās kārtība: dzīves aprakstu (CV) nosūtīt izskatīšanai uz e-pasta adresi: abelite@olaine.lv.

Vakance aktuāla līdz 2021.gada 30.novembrim

Tālrunis papildu informācijai: 29666084, 67964059.

4

PAVĀRU (prof.klasif.5120 02)

Galvenie pienākumi:

 • bērniem atbilstoša un augstvērtīga ēdiena pagatavošana (t.sk. diētisku ēdienu pagatavošana),
 • ēdienu gatavošanas tehnoloģisko procesu ievērošana,
 • ēdiena izsniegšana,
 • ikdienas ēdienkartes sastādīšana,
 • produktu pieņemšana,
 • uzturēt tīrībā un kārtībā darbavietu.

Prasības:

 • vidējā profesionālā izglītība,
 • latviešu valodas zināšanas atbilstoši B līmeņa 1.pakāpei,
 • pārzināt ēdienu gatavošanas tehnoloģiskos procesus;
 • izprast un ievērot ražošanas un personīgās higiēnas prasības pārtikas produktu apstrādē,
 • prast plānot savu darbu un strādāt komandā, ievērojot darba ētikas principus
 • būt atbildīgam.
 • sadarbspējīgs Covid-19 sertifikāts.

Piedāvājam:

 • darbu uz pilnu slodzi,
 • darbu uz noteiktu laiku (uz darbinieka ilgstošu prombūtni),
 • stabilu atalgojumu – 705,00EUR(pirms nodokļu nomaksas),
 • sociālās garantijas.

Vakance aktuāla līdz 2021.gada 30.novembrim

Pieteikšanās kārtība: dzīves aprakstu (CV) nosūtīt izskatīšanai uz e-pasta adresi: abelite@olaine.lv.

Tālrunis papildu informācijai: 29666084, 67964059.

 

5.

SPECIĀLO PEDAGOGU (prof.klasif.kods 2352 03)

Galvenie pienākumi:

● plānot un organizēt kvalitatīvu pedagoģisku procesu, ņemot vērā katra bērna vecumu, veselības stāvokli, attīstības īpatnības un individualitāti;

● veikt individuālo darbu ar izglītojamajiem, lai veicinātu viņu vispusīgu attīstību, veidotu nepieciešamās prasmes un iemaņas, nostiprinātu korekcijas darbā apgūtās iemaņas;

● sadarboties ar izglītojamā vecākiem, lai sniegtu atbalstu izglītojamajam izglītības procesā, socializācijas jautājumos un korekcijas jautājumos. Informēt par norisēm iestādē un nodot iestādes informāciju;

Prasības:

 • iegūta augstākā pedagoģiskā izglītība un speciālā pedagoga vai speciālās izglītības skolotāja kvalifikācija, atbilstoši MK noteikumiem Nr.569;
 • latviešu valodas augstākā pakāpe;
 • sadarbspējīgs Covid-19 sertifikāts.

Piedāvājam:

 • darbu uz nepilnu slodzi-8,76stundas nedēļā (stundu skaits likmēs 0,292);
 • darbu uz noteiktu laiku (uz ilgstošu darbinieka prombūtnes laiku);
 • stabilu atalgojumu-266,60EUR(pirms nodokļu nomaksas);
 • sociālās garantijas.

Pieteikšanās kārtība: dzīves aprakstu (CV) nosūtīt izskatīšanai uz e-pasta adresi: abelite@olaine.lv.

Vakances aktuālas līdz 2021.gada 30.novembrim

Tālrunis papildu informācijai: 29666084, 67964059.