Vakances

             Olaines  pirmsskolas izglītības iestāde (OPII)  „Ābelīte”

Parka iela 5, Olaine, Olaines novads, tel. nr. 67965768, 29666084,

aicina darbā:

vienā rindā četri zaļi āboli un viens sarkans ābols

ASISTENTU PERSONAI AR INVALIDITĀTI

(prof.klas.kods 5162 02)

   Galvenie pienākumi:

 • palīdzēt personai piedalīties izglītības programmas apgūšanā;
 • nodrošināt personai labklājību, atbalstu, drošību un iekļaušanos sabiedrībā;
 • palīdzēt personai būt tik neatkarīgiem, cik iespējams, kā arī dzīvot jēgpilnu dzīvi;
 • palīdzēt un rūpēties par personas pamatvajadzībām izglītības iestādē, pavadīt uz iestādes pasākumiem, iestādes nodarbībām pie speciālista, uz peldēšanu, brīvā laika aktivitātēm utt.;
 • palīdzēt higiēnas darbu veikšanā – apģērbties, sakārtot drēbes u.c., nodrošinot, lai persona atrastos tīrā un veselīgā vidē;
 • palīdzēt identificēt un izvērtēt personas vajadzības, apzināt un ieteikt nepieciešamos resursus, respektējot personas pašnoteikšanos;
 • palīdzēt pirmsskolas izglītības pedagogam organizēt un nodrošināt pedagoģisko un saimniecisko procesu grupā ar bērniem.

   Prasības:

 • atbilstoša izglītība, vai darba pieredze pedagoģijas, medicīnas, veselības aprūpes vai sociālā darba jomā, atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 9. oktobra noteikumiem Nr. 695 “Kārtība, kādā piešķir asistenta pakalpojumus izglītības iestādē”;
 • latviešu valodas C1 pakāpe;
 • psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra;
 • tolerance un spēja reaģēt uz personas ar funkcionāliem traucējumiem vajadzībām;
 • spēja motivēt personu ar funkcionāliem traucējumiem darbam un sasniegumiem;
 • augsta atbildības sajūta,
 • spēja plānot un organizēt savu darbu.

   Piedāvājam:

 • darbu uz nepilnu slodzi – 20 stundas nedēļā (4h dienā),
 • darbs uz noteiktu laiku (ilgstoši, kamēr izglītojamais apmeklē izglītības iestādi)
 • stabilu atalgojumu – 350,00EUR (pirms nodokļu nomaksas);
 • garantētas sociālās garantijas.

   Pieteikšanās kārtība: dzīves aprakstu (CV) nosūtīt izskatīšanai uz e-pasta adresi: abelite@olaine.lv.

   Vakances aktuālas līdz 2023.gada 31.janvārim

   Tālrunis papildu informācijai: 29666084, 67964059.

vienā rindā četri zaļi āboli un viens sarkans ābols

UZTURA SPECIĀLISTU (prof.klas.kods 2265 01)

Darba vieta - Parka iela 5, Olaine, Olaines novads, LV-2114

Galvenie pienākumi:

 • novērtēt izglītojamo vispārējo veselības stāvokli;
 • uzturēt un veicināt izglītojamo veselības stāvokli;
 • izvērtēt klienta ēšanas paradumus, fiziskās aktivitātes līmeni un dzīves veidu;
 • noteikt organismam nepieciešamo kaloriju daudzumu, kas dienā jāuzņem atbilstoši  dzimumam, vecumam, svaram, augumam un fiziskai aktivitātei;
 • veikt pasākumus, kas nodrošina pacientu veselības veicināšanu;
 • izglītot izglītojamos un ģimenes locekļus par uzturu, dzīvesveidu un ārstniecisko uzturu;
 • nodrošināt izglītojamam nepieciešamo ēdienkarti (diēta, veģetārā), plānojot ēdienkartes un organizējot ēdināšanas bloka darbu;
 • spēja iedziļināties un izprast pacientu vajadzības, vēlme rast labāko risinājumu.

Prasības:

 • augstākā profesionālā izglītība veselības aprūpē ar uztura speciālista kvalifikāciju
 • ārstniecības personas reģistrs specialitātē - uztura speciālists;
 • sertifikāts specialitātē (vēlams)
 • valsts valodas prasme, vēlama viena svešvalodas prasme sarunvalodas līmenī,
 • prasme strādāt ar datoru (lietotāja līmenī MS Office, Word, Excel, WEB),
 • labas saskarsmes spējas, prasme strādāt komandā.
 • pozitīva attieksme pret darbu;
 • komunikabilitāte.

Piedāvājam:

 • darbu uz nenoteiktu laiku,
 • nepilnu darba slodzi (0,5 slodzes),
 • atalgojumu atbilstoši kvalifikācijai 1369,00EUR (par pilnu darba slodzi),
 • sociālās garantijas (t.sk.veselības apdrošināšanas polise), piemaksas saskaņā ar likumdošanu, atvaļinājuma pabalsts, papildatvaļinājums un papildu brīvdienas;
 • tālākizglītības kursu daļēja izmaksu segšanu;

Pieteikšanās kārtība: dzīves aprakstu (CV) nosūtīt izskatīšanai uz e-pasta adresi: abelite@olaine.lv.

Vakance aktuāla līdz 2023.gada 31.janvārim

Tālrunis papildu informācijai: 29666084.

vienā rindā četri zaļi āboli un viens sarkans ābols

SKOLOTĀJU LOGOPĒDU (prof.klas.kods 2352 01).

Darba vieta - Parka iela 5, Olaine, Olaines novads, LV-2114

Galvenie pienākumi:

 • veikt darbu saskaņā ar katra izglītojamā izglītības programmu, valodas attīstības traucējumiem un attīstības īpatnībām;
 • veikt izglītojamo attīstības dinamikas izpēti;
 • konsultēt grupas skolotājus, palīgus un vecākus;
 • kārtot dokumentāciju.

Prasības:

 • iegūta augstākā pedagoģiskā izglītība un skolotāja logopēda kvalifikācija vai augstākā izglītība un logopēda vai audiologopēda kvalifikācija, atbilstoši  Ministru kabineta noteikumiem Nr.569;
 • latviešu valodas augstākā pakāpe.
 • labas saskarsmes spējas, prasme elastīgi reaģēt uz pārmaiņām, prasme strādāt komandā;
 • augsta atbildības sajūta;
 • spēja plānot un organizēt savu darbu.

 

Piedāvājam:

 • darbu uz nepilnu slodzi – amata likmju skaits – 0,5 (15 stundas nedēļā);
 • darbu uz nenoteiktu laiku;
 • stabilu atalgojumu – sākot no 500,00EUR (pirms nodokļu nomaksas);
 • sociālās garantijas (t.sk.veselības apdrošināšanas polise), piemaksas saskaņā ar likumdošanu, atvaļinājuma pabalsts;
 • tālākizglītības kursu daļēja izmaksu segšanu.

Pieteikšanās kārtība: dzīves aprakstu (CV) nosūtīt izskatīšanai uz e-pasta adresi: abelite@olaine.lv.

Vakance aktuāla no 2023.gada 01.februāra ...

Tālrunis papildu informācijai: 29666084

vienā rindā četri zaļi āboli un viens sarkans ābols

PAVĀRU (prof.klasif.5120 02)

Darba vieta - Parka iela 5, Olaine, Olaines novads, LV-2114

Galvenie pienākumi:

 • bērniem atbilstoša un augstvērtīga ēdiena pagatavošana (t.sk. diētisku ēdienu pagatavošana);
 • ēdienu gatavošanas tehnoloģisko procesu ievērošana;
 • ēdiena izsniegšana;
 • ikdienas ēdienkartes sastādīšana;
 • produktu pieņemšana;
 • uzturēt tīrībā un kārtībā darbavietu.

Prasības:

 • vidējā profesionālā izglītība;
 • latviešu valodas zināšanas atbilstoši B līmeņa 1.pakāpei;
 • pārzināt ēdienu gatavošanas tehnoloģiskos procesus;
 • izprast un ievērot ražošanas un personīgās higiēnas prasības pārtikas produktu apstrādē;
 • prast plānot savu darbu un strādāt komandā, ievērojot darba ētikas principus;
 • būt atbildīgam.

Piedāvājam:

 • darbu uz pilnu slodzi;
 • darbu uz noteiktu laiku (darbinieka prombūtnes laiku);
 • stabilu atalgojumu – 820,00EUR(pirms nodokļu nomaksas);
 • sociālās garantijas.

Pieteikšanās kārtība: dzīves aprakstu (CV) nosūtīt izskatīšanai uz e-pasta adresi: abelite@olaine.lv.

Vakance aktuāla līdz 2023.gada 31.janvārim