Vakances

 

                                                    

 

Olaines  pirmsskolas izglītības iestāde „Ābelīte”

Parka iela 5, Olaine, Olaines novads, tel. nr. 67965768, 29666084,

aicina darbā:

1. 

Interešu izglītības skolotājs-ritmikas/deju skolotājs (prof.klas.kods 2359 06)


Galvenie pienākumi:
• plānot un vadīt interešu izglītības nodarbības, balstoties uz bērniem piemērotu programmu un individuālām attīstības īpatnībām,
•  attīstīt bērnos radošās spējas,
•  organizēt svētku pasākumus,
•  sadarboties ar bērnu vecākiem.

Prasības:
•augstākā pedagoģiskā izglītība un pirmsskolas skolotāja kvalifikācija, atbilstoši MK noteikumiem Nr.569,
•latviešu valodas augstākā pakāpe.

Piedāvājam:


•darbu uz nepilnu slodzi – 21 stunda nedēļā;
•uz noteiktu laiku (ilgstoši);
•stabilu atalgojumu – 630,00EUR (pirms nodokļu nomaksas);
•garantētas sociālās garantijas.

Vakance aktuāla līdz 30.11.2020.

Pieteikšanās kārtība: dzīves aprakstu (CV) nosūtīt izskatīšanai uz e-pasta adresi: abelite@olaine.lv

Tālrunis papildu informācijai: 29666084, 67964059.

2.

                                                        

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāju (prof.klas.kods 2342 02)

Galvenie pienākumi:

 • plānot un vadīt muzikālās audzināšanas nodarbības, balstoties uz izglītojamajiem piemērotu izglītības programmu, ņemot vērā katra bērna vecumu, veselības stāvokli, attīstības īpatnības un individualitāti,
 • rūpēties par izglītojamo drošību,
 • organizēt svētkus un jautros brīžus, izstrādāt scenārijus tiem,
 • veikt individuālo darbu ar bērniem.

Prasības pretendentam:

● augstākā pedagoģiskā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā pedagoģiskā izglītība un mūzikas skolotāja kvalifikācija vai pirmsskolas izglītības skolotājam noteiktā izglītība (darba tiesiskās attiecības tiek dibinātas arī ar darbinieku, kurš ir uzsācis mācības iepriekš minētajās programmās. Izskatīsim un radīsim iespēju pretendentam studijas apvienot ar darbu),

      ● latviešu valodas augstākā pakāpe.

Vēlama: B programma pirmsskolas saturā un didaktikā 72–80 stundu apjomā.

Piedāvājam:

 • darbu ar bērniem 4 grupās,
 • darbu uz nepilnu slodzi – 20 stundas nedēļā,
 • uz noteiktu laiku (ilgstošu),
 • atbildīgu un intensīvu darbu komandā,
 • stabilu atalgojumu – 460,59EUR (pirms nodokļu nomaksas),
 • sociālās garantijas.

Vakance aktuāla līdz 30.11.2020.

Pieteikšanās kārtība: dzīves aprakstu (CV) nosūtīt izskatīšanai uz e-pasta adresi: abelite@olaine.lv

Tālrunis papildu informācijai: 29666084, 67964059.

3.

                    

Pirmsskolas izglītības skolotāju (prof.klas.kods 2342 01)

Galvenie pienākumi:

 • plānot un organizēt kvalitatīvu pedagoģisko procesu, ņemot vērā katra bērna vecumu, veselības stāvokli, attīstības īpatnības un individualitāti, rūpēties par izglītojamā drošību,
 • veikt individuālu darbu ar izglītojamajiem, lai veicinātu viņu vispusīgu attīstību, nostiprinātu veselību, veidotu nepieciešamās prasmes un iemaņas, risinātu adaptācijas problēmas, nostiprinātu korekcijas darbā apgūtās iemaņas,
 • sadarboties ar izglītojamā vecākiem, lai sniegtu atbalstu izglītojamajam izglītības procesā,
 • organizēt svētku pasākumus,
 • regulāri organizēt izglītojamo vecāku sapulces, konsultācijas, atvērto durvju dienas,
 • veikt izglītojamā attīstības dinamikas izpēti un analīzi.

Prasības:

 • augstākā pedagoģiskā izglītība un pirmsskolas skolotāja kvalifikācija, atbilstoši  MK noteikumiem Nr.569,
 • latviešu valodas augstākā pakāpe.

Piedāvājam:

 • darbu ar bērniem latviešu valodas grupā,
 • darbu uz pilnu slodzi – 40 stundas nedēļā (t.sk. stundu skaits citu pienākumu veikšanai – 4),
 • uz nenoteiktu laiku;
 • atbildīgu un intensīvu darbu komandā,
 • stabilu atalgojumu – 900,00EUR (pirms nodokļu nomaksas),
 • garantētas sociālās garantijas (t.sk. tiek apmaksāti ceļa izdevumi).

 

Vakance aktuāla līdz 30.11.2020.

Pieteikšanās kārtība: dzīves aprakstu (CV) nosūtīt izskatīšanai uz e-pasta adresi: abelite@olaine.lv.

Tālrunis papildu informācijai: 29666084, 67964059.