Vakances

 

                                                    

 

Olaines speciālā pirmsskolas izglītības iestāde „Ābelīte”

Parka iela 5, Olaine, Olaines novads, tel. nr. 67965768, 67964059, 29666084,

aicina darbā:

 

1.

Pirmsskolas izglītības skolotāju  (prof.klasif.kods 2342 01)

Galvenie pienākumi:

 • plānot pedagoģisko darbu pirmsskolas izglītības iestādē, atbilstoši Valsts izglītības standartam, saskaņā ar pirmskolas izglītības programmu un pirmskolas audzināšanas galvenajiem darba virzieniem;
 • nodrošināt izglītojamo rehabilitāciju, darbā izmantojot silto smilšu iekārtu WARMSANDBOX
 • vadīt individuālās nodarbības bērniem silto smilšu terapijas kabinetā, lai veicinātu viņu vispusīgu attīstību, nostiprinātu veselību, veidotu nepieciešamās prasmes un iemaņas, risinātu adaptācijas problēmas;
 • veikt izglītojamo attīstības dinamikas izpēti un analīzi;
 • sniegt konsultācijas vecākiem izglītojamā veselības nostiprināšanas jautājumos.Prasības:
 • atbilstoši MK noteikumiem Nr. 569  “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” 5.punktu;
 • “Dabas vides vēstniecība” sertifikāts darbam ar silto smilšu iekārtu WARMSANDBOX
 • latviešu valodas augstākā pakāpe-C1;
 • labas saskarsmes spējas;
 • augsta atbildības sajūta;
 • spēja plānot un organizēt savu darbu.

Vēlama:

 • B programma pirmsskolas saturā un didaktikā 72–80 stundu apjomā;
 • krievu valodas zināšanas.

Piedāvājam:

 • darbu uz nepilnu slodzi-8,33 stundas nedēļā (t.sk. stundu skaits citu pienākumu veikšanai -0,833 stundas, stundu skaits likmēs - 0,208);
 • darbu uz nenoteiktu laiku;
 • stabilu atalgojumu – 166,66,00EUR(pirms nodokļu nomaksas);
 • sociālās garantijas.

   Pieteikšanās kārtība: dzīves aprakstu (CV) nosūtīt izskatīšanai uz e-pasta adresi:   piiabelite@olaine.lv.

   Vakance aktuāla līdz 31.03.2019.

   Tālrunis papildu informācijai: 29666084, 67964059.

2.

Pirmsskolas izglītības skolotāju   (prof.klas.kods 2342 01)

  Galvenie pienākumi:

 • plānot un organizēt kvalitatīvu pedagoģisko procesu, ņemot vērā katra bērna vecumu, veselības stāvokli, attīstības īpatnības un individualitāti, rūpēties par izglītojamā drošību,
 • veikt individuālu darbu ar izglītojamajiem, lai veicinātu viņu vispusīgu attīstību, nostiprinātu veselību, veidotu nepieciešamās prasmes un iemaņas, risinātu adaptācijas problēmas, nostiprinātu korekcijas darbā apgūtās iemaņas,
 • sadarboties ar izglītojamā vecākiem, lai sniegtu atbalstu izglītojamajam izglītības procesā,
 • organizēt svētku pasākumus,
 • regulāri organizēt izglītojamo vecāku sapulces, konsultācijas, atvērto durvju dienas,
 • veikt izglītojamā attīstības dinamikas izpēti un analīzi.

Prasības:

 • augstākā pedagoģiskā izglītība un pirmsskolas skolotāja kvalifikācija, atbilstoši  MK noteikumiem Nr.569,
 • latviešu valodas augstākā pakāpe.

   Piedāvājam:

 • darbu ar bērniem latviešu valodas grupā no 29.03.2019.,
 • darbu uz pilnu slodzi – 40 stundas nedēļā (t.sk. stundu skaits citu pienākumu veikšanai – 4),
 • uz noteiktu laiku (vismaz 22 mēneši)
 • atbildīgu un intensīvu darbu komandā,
 • stabilu atalgojumu – 880,00EUR (pirms nodokļu nomaksas),
 • garantētas sociālās garantijas

Vakance aktuāla līdz 31.03.2019.

   Pieteikšanās kārtība: dzīves aprakstu (CV) nosūtīt izskatīšanai uz e-pasta adresi: piiabelite@olaine.lv.

   Tālrunis papildu informācijai: 29666084, 67964059.

3. 

Bērnu psihiatru    (prof.klas.kods 2212 87)

Galvenie pienākumi:

 • izvērtēt bērnu vispārējo fizisko un psiholoģisko stāvokli, veikt dažādas diagnostiskās metodes,
 • konsultēt grupas pirmsskolas izglītības pedagogus pedagoģiskajos jautājumos, sniegt praktiskus padomus darbā ar bērniem un koordinēt skolotāju palīgu (individuālo) darbu, sniedzot precīzus norādījumus un uzdevumus ikdienas darbā;
 • konsultēt vecākus;
 • nozīmēt papildus analīzes, speciālistu konsultācijas vai izmeklējumus.

   Prasības:

 •  augstākā medicīniskā izglītība ārsta specialitātē;
 • sertifikāts specialitātē kas reģistrēts ārstniecības personu reģistrā;
 • teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas šādos jautājumos: attīstības psiholoģija, pediatrija, psihoterapija, bērnu neiroloģija, psihiatrija un bērnu psihiatrija.

   Piedāvājam:

 • darbu uz nepilnu slodzi – 5 stundas nedēļā;
 • uz nenoteiktu laiku;
 • stabilu atalgojumu – 261,26EUR (pirms nodokļu nomaksas);
 • garantētas sociālās garantijas.

   Pieteikšanās kārtība: dzīves aprakstu (CV) nosūtīt izskatīšanai uz e-pasta adresi: piiabelite@olaine.lv.

   Vakance aktuāla līdz 31.03.2019.

   Tālrunis papildu informācijai: 29666084, 67964059.

4.

Pirmsskolas izglītības skolotāja palīgu (prof.klasif.kods 5312 01)

Galvenie pienākumi:

 • palīdzēt organizēt pedagoģisko un saimniecisko procesu grupā ar bērniem, īpašu uzmanību veltot vienam bērnam (darbs latviešu grupā),
 • nodrošināt telpu un inventāra tīrību un kārtību,

Prasības:

 • vidējā vispārējā izglītība,
 • latviešu valodas augstākā pakāpe-C1,
 • labas saskarsmes spējas,
 • augsta atbildības sajūta,
 • spēja plānot un organizēt savu darbu,
 • vēlama pieredze darbā ar bērniem.

Piedāvājam:

 • darbu uz pilnu slodzi-40 stundas nedēļā,
 • darbu uz noteiktu laiku (ilgstoši),
 • stabilu atalgojumu-600,00EUR(pirms nodokļu nomaksas),
 • sociālās garantijas.

Pieteikšanās kārtība: dzīves aprakstu (CV) nosūtīt izskatīšanai uz e-pasta adresi: piiabelite@olaine.lv.

Vakance aktuāla līdz 31.03.2019.

Tālrunis papildu informācijai: 29666084, 67964059.

5.

Apkopēju peldbaseinā (prof.klas.kods 9112 01)

   Galvenie pienākumi:

 • sagatavot un uzturēt lietošanas kārtībā peldbaseinu un peldbaseina telpas,
 • atbildēt par iestādes peldbaseina iekārtu ekspluatāciju,
 • nodrošināt peldbaseina darbības paškontroli.

   Prasības pretendentam:

 • nepabeigta vidējā vai vispārējā vidējā izglītība,
 • valsts valodas - A līmeņa 1.pakāpe,
 • augsta saskarsmes kultūra un ētikas normu ievērošana.

   Piedāvājam:

 • darbu uz nepilnu slodzi–amata slodze-0,1 (4 stundas piektdienas dienā),
 • uz noteiktu laiku – līdz 31.05.2019.,
 • stabilu atalgojumu – 51,70EUR (pirms nodokļu nomaksas),
 • sociālās garantijas.

   Pieteikšanās kārtība: dzīves aprakstu (CV) nosūtīt izskatīšanai uz e-pasta adresi: piiabelite@olaine.lv.

   Vakance aktuāla līdz 31.03.2019.

   Tālrunis papildu informācijai: 29666084, 67964059.

6. 

Apkopēju  (prof.klas.kods 9112 01)

       Galvenie pienākumi:

 • apkopt iestādes telpas ar rokām vai putekļu sūcēju,
 • slaucīt putekļus, mazgāt durvis, sienas, logus, tīrīt paklājus, kāpnes, mēbeles, inventāru, apkopt iestādes telpaugus un veikt citus līdzīgus uzdevumus.

      Prasības pretendentam:

 • nepabeigta vidējā vai vispārējā vidējā izglītība,
 • valsts valodas - A līmeņa 1.pakāpe,
 • augsta saskarsmes kultūra un ētikas normu ievērošana.

      Piedāvājam:

 • darbu uz pilnu slodzi – 40 stundas nedēļā,
 • uz noteiktu laiku – ilgstoši slimojoša darbinieka prombūtnes laiku,
 • stabilu atalgojumu – 470,00EUR (pirms nodokļu nomaksas),
 • sociālās garantijas.

        Pieteikšanās kārtība: dzīves aprakstu (CV) nosūtīt izskatīšanai uz e-pasta adresi: piiabelite@olaine.lv.

       Vakance aktuāla līdz 31.03.2019.

      Tālrunis papildu informācijai: 29666084, 67964059.