Vakances

             Olaines  pirmsskolas izglītības iestāde (OPII)  „Ābelīte”

Parka iela 5, Olaine, Olaines novads, tel. nr. 67965768, 29666084,

aicina darbā:

  

vienā rindā četri zaļi āboli un viens sarkans ābols

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJU

(prof.klas.kods 2342 01)

Darba vieta - Parka iela 5, Olaine, Olaines novads, LV-2114

Galvenie pienākumi:

 • plānot un organizēt kvalitatīvu pedagoģisko procesu, ņemot vērā katra bērna vecumu, veselības stāvokli, attīstības īpatnības un individualitāti, rūpēties par izglītojamā drošību;
 • veikt individuālu darbu ar izglītojamajiem, lai veicinātu viņu vispusīgu attīstību, nostiprinātu veselību, veidotu nepieciešamās prasmes un iemaņas, risinātu adaptācijas problēmas, nostiprinātu korekcijas darbā apgūtās iemaņas;
 • sadarboties ar izglītojamā vecākiem, lai sniegtu atbalstu izglītojamajam izglītības procesā;
 • organizēt svētku pasākumus;
 • regulāri organizēt izglītojamo vecāku sapulces, konsultācijas, atvērto durvju dienas;
 • veikt izglītojamā attīstības dinamikas izpēti un analīzi.

Prasības:

 • izglītība atbilstoša   Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
 • latviešu valodas augstākā pakāpe;
 • labas saskarsmes spējas, prasme elastīgi reaģēt uz pārmaiņām, prasme strādāt komandā;
 • augsta atbildības sajūta;
 • spēja plānot un organizēt savu darbu.

Piedāvājam:

 • darbu uz pilnu slodzi – 40 stundas nedēļā;
 • uz nenoteiktu laiku;
 • stabilu atalgojumu – sākot ar 1240,00EUR (pirms nodokļu nomaksas);
 • atbildīgu un intensīvu darbu komandā;
 • sociālās garantijas (t.sk.veselības apdrošināšanas polise), piemaksas saskaņā ar likumdošanu, atvaļinājuma pabalsts, tiek apmaksāti ceļa izdevumi;
 • tālākizglītības kursu daļēja izmaksu segšanu.

Pieteikšanās kārtība: dzīves aprakstu (CV) nosūtīt izskatīšanai uz e-pasta adresi: abelite@olaine.lv.

Vakances aktuālas līdz 2023.gada 31.decembrim

Tālrunis papildu informācijai: 29666084, 67964059.

vienā rindā četri zaļi āboli un viens sarkans ābols

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS (DEJU) SKOLOTĀJU

 (prof.klas.kods 2342 01)

Darba vieta - Parka iela 5, Olaine, Olaines novads, LV-2114

Galvenie pienākumi:

 • plānot un vadīt interešu izglītības nodarbības, balstoties uz bērniem piemērotu programmu un individuālām attīstības īpatnībām;
 • attīstīt bērnos radošās spējas;
 • organizēt svētku pasākumus;
 • sadarboties ar bērnu vecākiem.

Prasības:

 • izglītība atbilstoša   Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
 • latviešu valodas augstākā pakāpe;
 • labas saskarsmes spējas, prasme elastīgi reaģēt uz pārmaiņām, prasme strādāt komandā;
 • augsta atbildības sajūta;
 • spēja plānot un organizēt savu darbu.

Piedāvājam:

 • darbu uz pilnu slodzi;
 • uz nenoteiktu laiku;
 • stabilu atalgojumu – 1310,00EUR (pirms nodokļu nomaksas);
 • labas saskarsmes spējas, prasme elastīgi reaģēt uz pārmaiņām, prasme strādāt komandā;
 • sociālās garantijas (t.sk.veselības apdrošināšanas polise), piemaksas saskaņā ar likumdošanu, atvaļinājuma pabalsts, tiek apmaksāti ceļa izdevumi;
 • tālākizglītības kursu daļēja izmaksu segšanu.

Pieteikšanās kārtība: dzīves aprakstu (CV) nosūtīt izskatīšanai uz e-pasta adresi: abelite@olaine.lv.

Vakances aktuālas līdz 2023.gada 31.decembrim

Tālrunis papildu informācijai: 29666084, 67964059.

vienā rindā četri zaļi āboli un viens sarkans ābols

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS SPORTA SKOLOTĀJU

(prof.klas.kods 2342 03)

Darba vieta - Parka iela 5, Olaine, Olaines novads, LV-2114

Galvenie pienākumi:

 • vadīt, plānot, organizēt sporta nodarbības, kas stimulē bērna fizisko, intelektuālo un komunikatīvo iemaņu attīstību, saskaņā ar pirmsskolas izglītības programmām, ņemot vērā katra bērna vecumu, veselības stāvokli, attīstības īpatnības, individualitāti;
 • veikt izglītojamo norūdīšanu un rehabilitācijas procedūras;
 • organizēt sporta svētkus un jautros brīžus.

Prasības:

 • izglītība atbilstoša   Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
 • latviešu valodas augstākā pakāpe;
 • labas saskarsmes spējas, prasme elastīgi reaģēt uz pārmaiņām, prasme strādāt komandā;
 • augsta atbildības sajūta;
 • spēja plānot un organizēt savu darbu.

Piedāvājam:

 • darbu uz pilnu slodzi;
 • uz nenoteiktu laiku;
 • stabilu atalgojumu – 1310,00EUR  (pirms nodokļu nomaksas);
 • labas saskarsmes spējas, prasme elastīgi reaģēt uz pārmaiņām, prasme strādāt komandā;
 • sociālās garantijas (t.sk.veselības apdrošināšanas polise), piemaksas saskaņā ar likumdošanu, atvaļinājuma pabalsts, tiek apmaksāti ceļa izdevumi;
 • tālākizglītības kursu daļēja izmaksu segšanu.

Pieteikšanās kārtība: dzīves aprakstu (CV) nosūtīt izskatīšanai uz e-pasta adresi: abelite@olaine.lv.

Vakance aktuāla līdz 2023.gada 31.decembrim

Tālrunis papildu informācijai: 29666084, 67964059.

vienā rindā četri zaļi āboli un viens sarkans ābols

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJA PALĪGU

(prof.klasif.kods 5312 01)

Galvenie pienākumi:

 • palīdzēt organizēt pedagoģisko un saimniecisko procesu grupā ar bērniem;
 • īpašu uzmanību veltot bērniem, kuriem nepieciešama individuāla atbalsta sniegšana;
 • nodrošināt telpu un inventāra tīrību un kārtību.

Prasības:

 • vidējā vispārējā izglītība;
 • augstākā latviešu valodas pakāpe-C1;
 • labas saskarsmes spējas;
 • augsta atbildības sajūta;
 • spēja plānot un organizēt savu darbu;
 • vēlama pieredze darbā ar bērniem.

Piedāvājam:

 • darbu uz pilnu slodzi - 40 stundas nedēļā;
 • darbu uz noteiktu laiku (darbu nodrošinām uz ilgstošu laiku);
 • stabilu atalgojumu-700,00EUR(pirms nodokļu nomaksas);
 • sociālās garantijas.

Pieteikšanās kārtība: dzīves aprakstu (CV) nosūtīt izskatīšanai uz e-pasta adresi: abelite@olaine.lv

Tālrunis papildus informācijai: 29666084, 67964059.

Vakance aktuāla līdz 2023.gada 31.decembrim

 

vienā rindā četri zaļi āboli un viens sarkans ābols

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJA PALĪGU

(prof.klasif.kods 5312 01)

Galvenie pienākumi:

 • palīdzēt organizēt pedagoģisko un saimniecisko procesu grupā ar bērniem;
 • nodrošināt telpu un inventāra tīrību un kārtību.

Prasības:

 • vidējā vispārējā izglītība;
 • augstākā latviešu valodas pakāpe-C1;
 • labas saskarsmes spējas;
 • augsta atbildības sajūta;
 • spēja plānot un organizēt savu darbu;
 • vēlama pieredze darbā ar bērniem.

Piedāvājam:

 • darbu uz pilnu slodzi-40 stundas nedēļā;
 • darbu uz nenoteiktu laiku;
 • stabilu atalgojumu-730,00EUR(pirms nodokļu nomaksas);
 • sociālās garantijas.

Pieteikšanās kārtība: dzīves aprakstu (CV) nosūtīt izskatīšanai uz e-pasta adresi: abelite@olaine.lv.

Vakance aktuāla līdz 2023.gada 31.decembrim

Tālrunis papildus informācijai: 29666084, 67964059.

vienā rindā četri zaļi āboli un viens sarkans ābols

APKOPĒJU PELDBASEINĀ (prof.klasif.kods 9112 01)

Darba vieta - Parka iela 5, Olaine, Olaines novads, LV-2114

Galvenie pienākumi:

 • nodrošināt peldbaseina kārtību un tīrību peldbaseinā un priekštelpās;
 • nodrošināt bērnu mazgāšanu, apģērbšanu un aprūpi;
 • sniegt bērniem nepieciešamo palīdzību, atbalstu un drošību.

Prasības:

 • vidējā vispārējā izglītība;
 • latviešu valodas pakāpe-A1;
 • vēlamas krievu valodas zināšanas;
 •  labas saskarsmes spējas;
 •  augsta atbildības sajūta;
 •  spēja plānot un organizēt savu darbu.

Piedāvājam:

 • darbu uz pilnu slodzi-40 stundas nedēļā;
 • darbu uz nenoteiktu laiku;
 • stabilu atalgojumu-682,00EUR (pirms nodokļu nomaksas);
 • sociālās garantijas.

 

Pieteikšanās kārtība: dzīves aprakstu (CV) nosūtīt izskatīšanai uz e-pasta adresi: abelite@olaine.lv.

Vakance aktuāla līdz 2023.gada 31.decembrim

Tālrunis papildu informācijai: 29666084, 67964059.