Vakances

 

                                                    

 

Olaines speciālā pirmsskolas izglītības iestāde „Ābelīte”

Parka iela 5, Olaine, Olaines novads, tel. nr. 67965768, 29666084,

aicina darbā:

1. 

IZGLĪTĪBAS PSIHOLOGU (prof.klas.kods 2634 03)

Galvenie pienākumi:

plānot un organizēt kvalitatīvu pedagoģisku procesu, ņemot vērā katra bērna vecumu, veselības stāvokli, attīstības īpatnības, individualitāti;

veikt individuālo darbu ar izglītojamajiem, lai veicinātu viņu vispusīgu attīstību, nostiprinātu veselību, veidotu nepieciešamās prasmes un iemaņas, risinātu adaptācijas problēmas, nostiprinātu korekcijas darbā apgūtās iemaņas;

sadarboties ar izglītojamā vecākiem, lai sniegtu atbalstu izglītojamajam izglītības procesā, socializācijas jautājumos un korekcijas jautājumos. Informēt par norisēm iestādē un nodot iestādes informāciju;

● regulāri organizēt izglītojamo vecākiem sapulces, konsultācijas, atvērto durvju dienas un citus pasākumus atbilstoši iestādes pasākumu plānam, sadarbojoties ar grupas speciālo pedagogu un psihologu;

● konsultēt grupas pirmsskolas izglītības pedagoga palīgu pedagoģiskajos jautājumos, sniegt praktiskus padomus darbā ar bērniem un koordinēt skolotāju palīgu (individuālo) darbu, sniedzot precīzus norādījumus un uzdevumus ikdienas darbā;

   ● veikt izglītojamo attīstības dinamikas izpēti un analīzi.

Prasības:

● izglītības atbilstība Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 no 2018. gada 11. septembra “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;

    ● psihologa sertifikāts (izglītības un skolu psiholoģija, klīniskā un veselības psiholoģija);

    ● reģistrācija psihologu reģistrā

● latviešu valodas augstākā pakāpe-C1;

● psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra;

● spēja reaģēt uz personas ar funkcionāliem traucējumiem vajadzībām;

   ● augsta atbildības sajūta,

   ● spēja plānot un organizēt savu darbu.

Piedāvājam:

● darbu uz nepilnu slodzi – 15 stundas nedēļā,

● darbs uz nenoteiktu laiku;

● stabilu atalgojumu – 400,00EUR (pirms nodokļu nomaksas);

   ● garantētas sociālās garantijas (t.sk. tiek apmaksāti ceļa izdevumi).

Pieteikšanās kārtība: dzīves aprakstu (CV) nosūtīt izskatīšanai uz e-pasta adresi:    abelite@olaine.lv.

 Vakance aktuāla no 24.08.2020.

Tālrunis papildu informācijai: 29666084. 

2.

                                                        

Pirmsskolas izglītības skolotāju (prof.klas.kods 2342 01)

Galvenie pienākumi:

 • plānot un organizēt kvalitatīvu pedagoģisko procesu, ņemot vērā katra bērna vecumu, veselības stāvokli, attīstības īpatnības un individualitāti, rūpēties par izglītojamā drošību,
 • veikt individuālu darbu ar izglītojamajiem, lai veicinātu viņu vispusīgu attīstību, nostiprinātu veselību, veidotu nepieciešamās prasmes un iemaņas, risinātu adaptācijas problēmas, nostiprinātu korekcijas darbā apgūtās iemaņas,
 • sadarboties ar izglītojamā vecākiem, lai sniegtu atbalstu izglītojamajam izglītības procesā,
 • organizēt svētku pasākumus,
 • regulāri organizēt izglītojamo vecāku sapulces, konsultācijas, atvērto durvju dienas,
 • veikt izglītojamā attīstības dinamikas izpēti un analīzi.

Prasības:

 • augstākā pedagoģiskā izglītība un pirmsskolas skolotāja kvalifikācija, atbilstoši  MK noteikumiem Nr.569,
 • latviešu valodas augstākā pakāpe.

Piedāvājam:

 • darbu ar bērniem latviešu valodas grupā,
 • darbu uz pilnu slodzi – 40 stundas nedēļā (t.sk. stundu skaits citu pienākumu veikšanai – 4),
 • uz nenoteiktu laiku;
 • atbildīgu un intensīvu darbu komandā,
 • stabilu atalgojumu – 900,00EUR (pirms nodokļu nomaksas),
 • garantētas sociālās garantijas (t.sk. tiek apmaksāti ceļa izdevumi).

Vakance aktuāla līdz 31.07.2020.

Pieteikšanās kārtība: dzīves aprakstu (CV) nosūtīt izskatīšanai uz e-pasta adresi:    abelite@olaine.lv.

Tālrunis papildu informācijai: 29666084.

3. 

                                                            

Pirmsskolas izglītības sporta skolotāju peldbaseinā (prof.klas.kods 2342 03)

Galvenie pienākumi:

 • veikt izglītojamo norūdīšanu un rehabilitācijas procedūras peldbaseinā,
 • veikt peldēšanas iemaņu apmācību peldbaseinā,
 • plānot un organizēt darbību, kas stimulē bērna fizisko, intelektuālo un komunikatīvo iemaņu attīstību,
 • organizēt sporta svētkus un jautros brīžus.

Prasības:

 • augstākā pedagoģiskā izglītība un pirmsskolas skolotāja kvalifikācija, atbilstoši  MK noteikumiem Nr.569,
 • latviešu valodas augstākā pakāpe.

Piedāvājam:

 • darbu uz nepilnu slodzi-0,33 stundu skaits likmēs (13,33 stundas nedēļā),
 • uz nenoteiktu laiku,
 • atbildīgu un intensīvu darbu komandā,
 • stabilu atalgojumu-344,66 (pirms nodokļu nomaksas),
 • sociālās garantijas.

Pieteikšanās kārtība: dzīves aprakstu (CV) nosūtīt izskatīšanai uz e-pasta adresi: abelite@olaine.lv.

Vakance aktuāla līdz 31.08.2019.

Tālrunis papildu informācijai: 29666084.

4.

                                                  

Pirmsskolas izglītības skolotāja palīgu (prof.klasif.kods 5312 01)

Galvenie pienākumi:

 • palīdzēt organizēt pedagoģisko un saimniecisko procesu grupā ar bērniem,
 • īpašu uzmanību veltot bērniem, kuriem nepieciešama individuāla atbalsta sniegšana,
 • nodrošināt telpu un inventāra tīrību un kārtību,

Prasības:

 • ·vidējā vispārējā izglītība,
 • ·latviešu valodas augstākā pakāpe-C1,
 • ·labas saskarsmes spējas,
 • ·augsta atbildības sajūta,
 • ·spēja plānot un organizēt savu darbu,
 • · vēlama pieredze darbā ar bērniem.

Piedāvājam:

 • darbu uz pilnu slodzi-40 stundas nedēļā,
 • darbu uz noteiktu laiku (darbu nodrošinām uz ilgstošu laiku),
 • stabilu atalgojumu-580,00EUR(pirms nodokļu nomaksas),
 • sociālās garantijas.

Pieteikšanās kārtība: dzīves aprakstu (CV) nosūtīt izskatīšanai uz e-pasta adresi:    abelite@olaine.lv.

Vakance aktuāla līdz 31.07.2020.

Tālrunis papildu informācijai: 29666084.

5. 

Apkopējs peldbaseinā (prof.klasif.kods 9112 01)

Galvenie pienākumi:

 • nodrošināt peldbaseina kārtību un tīrību peldbaseinā un priekštelpās;
 • nodrošināt bērnu mazgāšanu, apģērbšanu un aprūpi;
 • sniegt bērniem nepieciešamo palīdzību, atbalstu un drošību.

Prasības:

 • ·vidējā vispārējā izglītība;
 • ·latviešu valodas pakāpe-A1;
 • ·vēlamas krievu valodas zināšanas;
 • ·labas saskarsmes spējas;
 • ·augsta atbildības sajūta;
 • ·spēja plānot un organizēt savu darbu.

Piedāvājam:

 • darbu uz nepilnu slodzi-34 stundas nedēļā;
 • darbu uz nenoteiktu laiku;
 • stabilu atalgojumu-467,50EUR (pirms nodokļu nomaksas);
 • sociālās garantijas.

Pieteikšanās kārtība: dzīves aprakstu (CV) nosūtīt izskatīšanai uz e-pasta adresi:    abelite@olaine.lv.

Vakance aktuāla līdz 31.07.2020.

Tālrunis papildu informācijai: 29666084.