Vakances

 

                                                    

 

Olaines speciālā pirmsskolas izglītības iestāde „Ābelīte”

Parka iela 5, Olaine, Olaines novads, tel. nr. 67965768, 29666084,

aicina darbā:

1.

Vadītāja vietnieks izglītības jomā (prof.klas.kods 1345 04)

Galvenie pienākumi:

 • plānot un nodrošināt kvalitatīvu izglītības procesa norisi iestādē;
 • organizēt, koordinēt, plānot, pārraudzīt pedagoģisko, izglītošanas un audzināšanas darbu iestādē;
 • piedalīties izglītības iestādes iekšējo kārtību reglamentējošo normatīvo aktu izstrādē.
 • nodrošināt pārskatu un atskaišu sagatavošanu atbilstoši savai kompetencei
 • nodrošināt atbalstu jaunajiem pedagogiem.

Prasības:

 • atbilstoši MK noteikumu Nr. 569  “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” 13.punktu;
 • latviešu valodas augstākā pakāpe-C1;
 • labas saskarsmes spējas;
 • augsta atbildības sajūta;
 • spēja plānot un organizēt savu darbu.

Vēlama:

 • pieredze darbā speciālā pirmsskolas izglītības iestādē;
 • B programma pirmsskolas saturā un didaktikā 72–80 stundu apjomā;
 • krievu valodas zināšanas.

Piedāvājam:

 • darbu uz nepilnu slodzi-20 stundas nedēļā (amata likmju skaits - 0,5);
 • darbu uz nenoteiktu laiku;
 • stabilu atalgojumu – 600,00EUR(pirms nodokļu nomaksas);
 • sociālās garantijas.

Pieteikšanās kārtība: dzīves aprakstu (CV) nosūtīt izskatīšanai uz e-pasta adresi: piiabelite@olaine.

Vakance aktuāla līdz 31.03.2020.

Tālrunis papildu informācijai: 29666084

2.

Izglītības psihologs (prof.klas.kods 2634 03)

Galvenie pienākumi:

plānot un organizēt kvalitatīvu pedagoģisku procesu, ņemot vērā katra bērna vecumu, veselības stāvokli, attīstības īpatnības, individualitāti;

veikt individuālo darbu ar izglītojamajiem, lai veicinātu viņu vispusīgu attīstību, nostiprinātu veselību, veidotu nepieciešamās prasmes un iemaņas, risinātu adaptācijas problēmas, nostiprinātu korekcijas darbā apgūtās iemaņas;

sadarboties ar izglītojamā vecākiem, lai sniegtu atbalstu izglītojamajam izglītības procesā, socializācijas jautājumos un korekcijas jautājumos. Informēt par norisēm iestādē un nodot iestādes informāciju;

● regulāri organizēt izglītojamo vecākiem sapulces, konsultācijas, atvērto durvju dienas un citus pasākumus atbilstoši iestādes pasākumu plānam, sadarbojoties ar grupas speciālo pedagogu un psihologu;

● konsultēt grupas pirmsskolas izglītības pedagoga palīgu pedagoģiskajos jautājumos, sniegt praktiskus padomus darbā ar bērniem un koordinēt skolotāju palīgu (individuālo) darbu, sniedzot precīzus norādījumus un uzdevumus ikdienas darbā;

   ● veikt izglītojamo attīstības dinamikas izpēti un analīzi.

Prasības:

 • izglītības atbilstība Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 no 2018. gada 11. septembra “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
 • psihologa sertifikāts (izglītības un skolu psiholoģija, klīniskā un veselības psiholoģija);
 • reģistrācija psihologu reģistrā
 • latviešu valodas augstākā pakāpe-C1;
 • psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra;
 • spēja reaģēt uz personas ar funkcionāliem traucējumiem vajadzībām;
 • augsta atbildības sajūta,
 • spēja plānot un organizēt savu darbu.

Piedāvājam:

 • darbu uz nepilnu slodzi – 5 stundas nedēļā,
 • darbs uz nenoteiktu laiku;
 • stabilu atalgojumu –  125,25 EUR (pirms nodokļu nomaksas);
 • garantētas sociālās garantijas.

Pieteikšanās kārtība: dzīves aprakstu (CV) nosūtīt izskatīšanai uz e-pasta adresi: piiabelite@olaine.lv.

Vakance aktuāla līdz 31.03.2020.

Tālrunis papildu informācijai: 29666084.

3.

                                                            

Apkopējs peldbaseinā (prof.klasif.kods 9112 01)

Galvenie pienākumi:

 • nodrošināt peldbaseina kārtību un tīrību peldbaseinā un priekštelpās;
 • nodrošināt bērnu mazgāšanu, apģērbšanu un aprūpi;
 • sniegt bērniem nepieciešamo palīdzību, atbalstu un drošību.

Prasības:

 • vidējā vispārējā izglītība;
 • latviešu valodas pakāpe-A1;
 • vēlamas krievu valodas zināšanas;
 • labas saskarsmes spējas;
 • augsta atbildības sajūta;
 • spēja plānot un organizēt savu darbu.

Piedāvājam:

 • darbu uz nepilnu slodzi-34 stundas nedēļā;
 • darbu uz nenoteiktu laiku;
 • stabilu atalgojumu-467,50EUR (pirms nodokļu nomaksas);
 • sociālās garantijas.

Pieteikšanās kārtība: dzīves aprakstu (CV) nosūtīt izskatīšanai uz e-pasta adresi: piiabelite@olaine.lv.

Vakance aktuāla līdz 31.03.2020.

Tālrunis papildu informācijai: 29666084

4. 

Apkopējs (prof.klas.kods 9112 01)

Galvenie pienākumi:

 • apkopt iestādes telpas,
 • slaucīt putekļus, mazgāt durvis, sienas, logus, tīrīt paklājus, kāpnes, mēbeles, inventāru, apkopt iestādes telpaugus un veikt citus līdzīgus uzdevumus.

Prasības pretendentam:

 • nepabeigta vidējā vai vispārējā vidējā izglītība,
 • valsts valodas - A līmeņa 1.pakāpe,
 • augsta saskarsmes kultūra un ētikas normu ievērošana.

Piedāvājam:

 • darbu uz nepilnu slodzi – 20 stundas nedēļā,
 • uz noteiktu laiku – ilgstoši slimojoša darbinieka prombūtnes laiku,
 • stabilu atalgojumu – 235,00EUR (pirms nodokļu nomaksas),
 • sociālās garantijas.

Pieteikšanās kārtība: dzīves aprakstu (CV) nosūtīt izskatīšanai uz e-pasta adresi: piiabelite@olaine.lv.

Tālrunis papildu informācijai: 29666084