Vakances

 

             Olaines  pirmsskolas izglītības iestāde (OPII)  „Ābelīte”

Parka iela 5, Olaine, Olaines novads, tel. nr. 67965768, 29666084,

aicina darbā:

vienā rindā četri zaļi āboli un viens sarkans ābols

 

FIZIOTERAPEITU / MASIERI (prof.klsif.kods 2264 02, 3255 03)

   Galvenie pienākumi:

 • bērnu - funkcionālā stāvokļa izmeklēšana, iegūto datu novērtēšana un analīze;
 • individuālā rehabilitācijas plāna sastādīšana;
 • fizioterapijas individuālo nodarbību vadīšana;
 • bērnu masāža.

Prasības pretendentam:

 • profesionālā bakalaura grāds veselības aprūpē vai profesionālais bakalaura grāds sporta zinātnē ar kvalifikāciju fizioterapeits;
 • ārstniecības personas reģistra apliecība;
 • vēlams sertifikāts fizioterapeita specialitātē;
 • valsts valodas zināšanas saskaņā ar Valodas likumu;
 • sadarbspējīgs Covid-19 sertifikāts;
 • vēlamas krievu valodas zināšanas;
 • labas saskarsmes spējas, prasme elastīgi reaģēt uz pārmaiņām, prasme strādāt komandā;
 • augsta atbildības sajūta, lojalitāte;
 • spēja plānot un organizēt savu darbu.

   Piedāvājam:

 • vienojoties - normāls darba laiks vai nepilna darba laiks;
 • darbu uz noteiktu laiku (uz darbinieka ļoti ilgstošu prombūtni);
 • stabilu atalgojumu atbilstoši MK noteikumiem Nr. 886 un darba laikam;
 • sociālās garantijas.

   Pieteikšanās kārtība: dzīves aprakstu (CV) nosūtīt izskatīšanai uz e-pasta adresi: abelite@olaine.lv.

   Vakances aktuālas līdz 2022. gada 31.maijam

Tālrunis papildu informācijai: 29666084, 67964059.

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS

SKOLOTĀJA PALĪGU (prof.klasif.kods 5312 01)

   Galvenie pienākumi:

 • palīdzēt organizēt pedagoģisko un saimniecisko procesu grupā ar bērniem;
 • nodrošināt telpu un inventāra tīrību un kārtību.

Prasības:

 • vidējā vispārējā izglītība;
 •  latviešu valodas augstākā pakāpe-C1;
 •  sadarbspējīgs Covid-19 sertifikāts;
 • labas saskarsmes spējas;
 •  augsta atbildības sajūta;
 •  spēja plānot un organizēt savu darbu;
 •  vēlama pieredze darbā ar bērniem.

Piedāvājam:

 • darbu uz pilnu slodzi-40 stundas nedēļā;
 • darbu uz noteiktu laiku (vasaras periods);
 • stabilu atalgojumu-700,00EUR(pirms nodokļu nomaksas);
 • sociālās garantijas.

    Pieteikšanās kārtība: dzīves aprakstu (CV) nosūtīt izskatīšanai uz e-pasta adresi: abelite@olaine.lv.

    Vakances aktuālas līdz 2022. gada 31.maijam

Tālrunis papildu informācijai: 29666084, 67964059.

ASISTENTU PERSONAI AR INVALIDITĀTI (prof.klas.kods 5162 02)

   Galvenie pienākumi:

 • palīdzēt personai piedalīties izglītības programmas apgūšanā;
 • nodrošināt personai labklājību, atbalstu, drošību un iekļaušanos sabiedrībā;
 • palīdzēt personai būt tik neatkarīgiem, cik iespējams, kā arī dzīvot jēgpilnu dzīvi;
 • palīdzēt un rūpēties par personas pamatvajadzībām izglītības iestādē, pavadīt
 • uz iestādes pasākumiem, iestādes nodarbībām pie speciālista, uz peldēšanu, brīvā laika aktivitātēm utt.;
 • palīdzēt higiēnas darbu veikšanā – apģērbties, sakārtot drēbes u.c., nodrošinot, lai persona atrastos tīrā un veselīgā vidē;
 • palīdzēt identificēt un izvērtēt personas vajadzības, apzināt un ieteikt nepieciešamos resursus, respektējot personas pašnoteikšanos;
 • palīdzēt pirmsskolas izglītības pedagogam organizēt un nodrošināt pedagoģisko un saimniecisko procesu grupā ar bērniem.

   Prasības:

 • asistenta pakalpojumu izglītības iestādē ir tiesīga sniegt persona, kurai ir darba vai personiskā pieredze personu ar invaliditāti aprūpē vai atbilstoša izglītība, vai darba pieredze pedagoģijas, psiholoģijas, medicīnas, veselības vai sociālā darba jomā, atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 9. oktobra noteikumiem Nr. 695 “Kārtība, kādā piešķir asistenta pakalpojumus izglītības iestādē”;
 • latviešu valodas augstākā pakāpe-C1;
 • sadarbspējīgs Covid-19 sertifikāts;
 • psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra;
 • spēja reaģēt uz personas ar funkcionāliem traucējumiem vajadzībām;
 • spēja motivēt personu ar funkcionāliem traucējumiem darbam un sasniegumiem;
 • augsta atbildības sajūta,
 • spēja plānot un organizēt savu darbu.

   Piedāvājam:

 • darbu uz nepilnu slodzi – 20 stundas nedēļā,
 • darbs uz noteiktu laiku (ilgstoši, kamēr izglītojamais apmeklē izglītības iestādi)
 • stabilu atalgojumu – 342,50EUR (pirms nodokļu nomaksas);
 • garantētas sociālās garantijas.

   Pieteikšanās kārtība: dzīves aprakstu (CV) nosūtīt izskatīšanai uz e-pasta adresi: abelite@olaine.lv.

   Vakances aktuālas līdz 2022.gada 31.maijam

Tālrunis papildu informācijai: 29666084, 67964059.

   PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS

SKOLOTĀJA  PALĪGU (prof.klasif.kods 5312 01)

   Galvenie pienākumi:

 • palīdzēt organizēt pedagoģisko un saimniecisko procesu grupā ar bērniem;
 • nodrošināt telpu un inventāra tīrību un kārtību.

Prasības:

 • vidējā vispārējā izglītība;
 • latviešu valodas augstākā pakāpe-C1;
 • sadarbspējīgs Covid-19 sertifikāts;
 • labas saskarsmes spējas;
 • augsta atbildības sajūta;
 • spēja plānot un organizēt savu darbu;
 • vēlama pieredze darbā ar bērniem.

Piedāvājam:

 • darbu uz pilnu slodzi-40 stundas nedēļā;
 • darbu uz noteiktu laiku (uz darbinieka ļoti ilgstošu prombūtni);
 • stabilu atalgojumu-700,00EUR(pirms nodokļu nomaksas);
 • sociālās garantijas.

Pieteikšanās kārtība: dzīves aprakstu (CV) nosūtīt izskatīšanai uz e-pasta adresi: abelite@olaine.lv.

Vakances aktuālas līdz 2022.gada 31.maijam

Tālrunis papildu informācijai: 29666084, 67964059.

VEĻAS PĀRZINI (prof.klasif.kods 9121 03)

Galvenie pienākumi:

 •  pieņemt/izsniegt inventāru. Veikto darbību reģistrēšana;
 •  labot mīksto inventāru;
 •  kontrolēt mīkstā inventāra tīrību, pareizu lietošanu, saglabāšanu, mazgāšanas grafika ievērošanu;
 •  nodrošināt kārtību un pārskatāmību mīkstā inventāra noliktavās;
 •  veikt pārskatāmu mīkstā inventāra uzskaiti un apgrozību;
 •  veikt nolietotā inventāra norakstīšanu un sastādīt norakstīšanas aktus;
 •  kārtības uzturēšana veļas šķirošanas vietā, telpu uzkopšana.

Prasības:

 •  vidējā vispārējā vai vidējā profesionālā izglītība;
 •  latviešu valodas augstākā pakāpe-A līmeņa 2. pakāpē
 •  sadarbspējīgs Covid-19 sertifikāts;
 •  labas saskarsmes spējas;
 •  augsta atbildības sajūta;
 •  spēja plānot un organizēt savu darbu;

Piedāvājam:

 • darbu uz nepilnu slodzi-20 stundas nedēļā;
 • darbu uz noteiktu laiku (uz darbinieka ilgstošu prombūtni);
 • stabilu atalgojumu-315,00EUR(pirms nodokļu nomaksas);
 • sociālās garantijas.

Pieteikšanās kārtība: dzīves aprakstu (CV) nosūtīt izskatīšanai uz e-pasta adresi: abelite@olaine.lv.

Vakances aktuālas līdz 2022.gada 31.maijam

Tālrunis papildu informācijai: 29666084, 67964059.