Piekļūstamības paziņojums

10.02.2021.
 

Piekļūstamības paziņojums

Olaines pirmsskolas izglītības iestāde " Ābelīte" saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz:

Olaines pirmsskolas izglītības iestādes " Ābelīte" tīmekļvietni www.olainesabelite.lv

Tīmekļvietnei veikts Vienkāršotais izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Olaines pirmsskolas izglītības iestādes " Ābelīte" tīmekļvietne daļēji atbilst MK noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445

  • Tīmekļvietnei nav nepieciešamais krāsu kontrasts burtiem un fonam - neatbilst noteikumu 1.pielikumā noteiktajām prasībām, nav pieejama informācija cilvēkiem ar vāju redzes uztveri vai bez krāsu uztveres;
  • Lielai daļai attēlu nav pievienots alternatīvais teksts - nav pieejama informācija cilvēkiem bez redzes uztveres;
  • Lapās nav sakārtota virsrakstu hierarhija. Tas darīts manuāli, mainot virsraksta burtu lielumu, bet tie nav sakārtoti pa līmeņiem;
  • Bez datora peles, piekļūšana nepieciešamajai informācijai un pārvietošanās pa lapas galvenes elementiem ir ļoti ierobežota. Un, izmantojot tastatūru, atverot informāciju, nav iespējas nokļūt atpakaļ sākuma lapā vai kādu soli atpakaļ.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 02.02.2021. Izvērtēšanu veica Liene Loce.

Izvērtējuma apliecinošs dokuments: /upload/files/pieklustamibas-izvert-protokols-abelite02022021.pdf

Piekļūstamības alternatīvas

Ja nepieciešamā informācija nav pieejama, lūdzam sazināties ar mums pa tālruņiem (zvani, SMS) vai e-pastiem:
Liene Loce, mob. 24337262, abelitesaimniece@olaine.lv
Daiga Kokoreviča, mob.29666084, abelite@olaine.lv

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pastā: abelitesaimniece@olaine.lv

Zvaniet: 24337262

 

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 5 (piecu) darba dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Daiga Kokoreviča, OPII "Ābelīte" vadītāja

mob.29666084, abelite@olaine.lv

       Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 02.02.2021. un atkārtoti pārskatīts.

Šo paziņojumu apstiprināja  OPII " Ābelīte" vadītāja Daiga Kokoreviča.