Piekļūstamības paziņojums

Piekļūstamības paziņojums

Olaines pirmsskolas izglītības iestāde "Ābelīte" saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz:

www.olainesabelite.lv- http://www.olainesabelite.lv/lv/

Tīmekļvietnei veikts Vienkāršotais izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pastā: abelite@olaine.lv

Zvaniet: 24337262, 29666084

 

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 5 darba dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana - Iestādes vadītājai Daigai Kokorēvičai, e-pasts abelite@olaine.lv, mob. 29666084

Pārraugošajā iestādē atbildīgais ir vad. vietniece saimnieciskajā darbā Liene Makrecka.

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

 

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 02.02.2021.un atkārtoti pārskatīts 19.05.2023.

Šo paziņojumu apstiprināja Liene Makrecka vadītājas vietniece saimnieciskajā darbā.