Varbūt interesē..

Skola2030 ekspertu Arita Laukas un Gintas Kārkliņas ieteikumi vecākiem, kā organizēt un vadīt pirmsskolēna mācīšanos mājās: 

https://www.youtube.com/watch?v=cLfygNXUHGE&feature=youtu.be
Raksts par to, kā bērni mācās rotaļājoties:
https://www.skola2030.lv/lv/jaunumi/blogs/berns-macas-rotalajoties
 

Stāja: 

         

Gripa:

                                                      /upload/files/Infografiks_gripa_profilakse_2015.pdf

Bērnu attīstības posmu raksturīgākās prasmes un to veicināšana. 

/upload/files/B%C4%93rnu%20att%C4%ABst%C4%ABbas%20posmu%20rakstur%C4%ABg%C4%81k%C4%81s%20prasmes%20un%20to%20veicin%C4%81%C5%A1ana.pdf

Noderīgi :