Kontakti

Mūsu iestādes rekvizīti:

Olaines  pirmsskolas izglītības iestāde "Ābelīte"

Reģ.nr. 90000012723

Parka iela 5, Olaine, Olaines novads, LV-2114

 e-pasts:    abelite@olaine.lv 

 

BANKAS REKVIZĪTI:

A/S Swedbank

Kods: HABALV22

Konta Nr.: LV55 HABA 055 103 601 590 3

 

 

Izglītības iestādes vadītāja Daiga Kokoreviča

mob: 29666084

e-pasts: daiga.kokorevica@olaine.lv        

pieņemšanas laiki:  pirmdienās 15:30-18:00,   otrdienās 9:00-11:00 (iepriekš vienojoties)

 

Izglītības iestādes vadītājas vietniece Indra Pormale

 mob: 24337266

e-pasts: abelitemetodikis@olaine.lv

pieņemšanas laiki:pirmdienās 16:00-18:00

 

Vadītājas vietniece saimnieciskajā darbā Liene Kalēja

 mob:24337262

e-pasts: abelitesaimniece@olaine.lv

 

Lietvede Eva Logina

t: 67964059, 25171010

e-pasts: abelitelietvede@olaine.lv

pieņemšanas laiki:  pirmdienās 15:00-18:00,   otrdienās, trešdienās, ceturtdienās 15:30-16:30

 

Medmāsa Ineta Priede

t: 67965768

e-pasts:   abelitemedmasa@olaine.lv

pieņemšanas laiki:  pirmdienās 15:00-16:30,   ceturtdienās 16:00-18:00

 

Uzskaitvede Tatjana Lapo (atbild par peldbaseinu un bērnu ēdināšanas maksājumiem)

t: 67965768, mob: 22325300

e-pasts:    abelitebaseins@olaine.lv

pieņemšanas laiki:  pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās 10:00-18:00

 

Dežurants (uzklausa informāciju un veic pierakstu)

t: 67965768, 22325300

 

Grupās: 

1.grupa mob: 24337257

2.grupa mob: 24337258

3.grupa mob: 24337260

4.grupa mob: 24337261

5.grupa mob: 24337263

7.grupa mob: 24337264

8.grupa mob: 24337265

9.grupa mob: 24337267

11.grupa mob:24337268

12.grupa mob:24337269

 

Kontaktu forma Lūdzu aizpildiet zemāk redzamos laukus