NODERĪGI!!!

        /upload/files/bernamdrosibukletsfinal1_0.pdf

  • Veselīga uztura ieteikumi bērniem no 2 līdz 10 gadu vecumam

             /upload/files/Veseliga%20uztura%20ieteikumi%20berniem.docx

  • Ieteicamie resursi izglītības iestādei - problēmsituācijās ar bērnu: 

          /upload/files/Ieteicamie%20resursi%20izgl%C4%ABt%C4%ABbas%20iest%C4%81dei.docx

  • Ieteikumi izglītības iestādei:

         /upload/files/Ieteikumi%20izgl%C4%ABt%C4%ABbas%20iest%C4%81dei.docx

  • Elektroniskās saites, kurās meklēt informāciju un palīdzību problēmsituācijās ar bērnu:

        /upload/files/info%20majas%20lapai%20%281%29.docx

  • Intelektuālās spēles domāšanas un runas attīstībai bērniem vecumā no 5 gadiem

        /upload/files/Intelektualas%20speles%20berniem%20vecuma%20no%205.doc

  • Bērns un TV, dators

        /upload/files/Berns%20un%20TV.DOC

  • Bērnišķīgais kreisums un vadošā puse

        /upload/files/Berniskigais%20kreisums%20un%20vadosa%20puse.doc

  • Bērnu attīstības posmu raksturīgākās prasmes un to veicināšana

​                /upload/files/B%C4%93rnu%20att%C4%ABst%C4%ABbas%20posmu%20rakstur%C4%ABg%C4%81k%C4%81s%20prasmes%20un%20to%20veicin%C4%81%C5%A1ana.pdf