Pašnovērtējuma ziņojums

Olaines pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” pašnovērtējuma ziņojums  2020./2021.:

         PDF  formātā varat ielādēt šeit:  /upload/files/PASVERT.ZINOJUMS_20.21.pdf