Pašnovērtējuma ziņojums

Olaines pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” pašnovērtējuma ziņojums  2021./2022.:

         PDF  formātā varat ielādēt šeit:    /upload/files/Pa%C5%A1novertejuma%20zinojums%2021.22%281%29.pdf

Olaines pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” pašnovērtējuma ziņojums  2020./2021.:

         PDF  formātā varat ielādēt šeit:  /upload/files/PASVERT.ZINOJUMS_20.21.pdf