Rīcības algoritms, ja bērnam ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes

Ar rīcības algoritmu, ja bērnam ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes 

var iepazīties šeit: 

/upload/files/Ricibas%20algoritms%20AAEI_Covid_berni%281%29.pdf