Rīcības algoritms, ja bērnam ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes

 

Aizlieguma zīme, kurā pārsvītrots cilvēks, kurš klepo

Shēma, kā rīkoties, ja bērnam akūtas elpceļu problēmas