11.grupa "Sēnītes"

Pirmsskolas izglītības skolotājas: Ilga Biķerniece, Ruta Žogota

 

Pirmsskolas izglītības skolotāju palīdze: Sandra Vītola

 

Grupas mob.tel.: 24337268

 

Dienas ritms 11. grupā „Sēnītes”1.

 

Laiks

Pasākums

700-815

Bērnu sagaidīšana, rotaļas, individuālais darbs, novērojumi

820-827

Rīta rosme grupā

830-840

Rīta aplis

845-905

Brokastis

905-915

Rīta higiēna

915

 

-1115

 

Daudzveidīgas bērnu attīstību veicinošas darbības2

1145– 1155

1155 – 1215 I apakšgrupa.

(pirmdienās, trešdienās)

Gatavošanās fiziskās aktivitātes jomā  rotaļnodarbība baseinā

 

Fiziskās aktivitātes jomā rotaļnodarbība baseinā

1205   -1215

1215 – 1235 II apakšgrupa. (pirmdienās, trešdienās)

Gatavošanās fiziskās aktivitātes jomā  rotaļnodarbība baseinā

 

Fiziskās aktivitātes jomā rotaļnodarbība baseinā

1115-1125

Gatavošanās pastaigai

1130-1230

Pastaiga – rotaļas, darbs, vērojumi, kustību attīstība2

1230-1245

Pārnākšana no pastaigas, personīga higiēna, ūdens procedūras.

1245-1310

Pusdienas

1315-1500

Gatavošanās atpūtai, atpūta

1500-1515

Celšanās

1515-1615 un

1635-1700

Bērnu patstāvīgā izzinošā darbība, individuālais darbs, rotaļas2

1615-1635

Launags

1700-1800

Gatavošanās pastaigai, pastaiga2

1800-1900

Došanās mājup.

1 Izglītības programmā noteikto saturu, kas sekmē bērna attīstību kopumā, apgūst sadarbībā ar pedagogu interaktīvā pedagoģiskā procesā rotaļnodarbībās ar integrētu mācību saturu un bērna patstāvīgā darbībā, visas dienas garumā nodrošinot vienmērīgu slodzi;

paralēli notiek individuālās/apakšgrupu speciālās rotaļnodarbības pie speciālā skolotāja (skolotāja logopēda, koriģējošās vingrošanas skolotāja) pēc dienas plāna.

  •  Rudenī, pavasarī, vasarā labvēlīgos laika apstākļos lielāko daļu dienas ritma darbību organizē svaigā gaisā;
  •  Elektronisko saziņas līdzekļu (piemēram, televizora, datora) lietošana bērniem pieļaujama ne ilgāk par 15 minūtēm un ne biežāk kā divreiz dienā.