12.grupa "Lāsītes"

Pirmsskolas izglītības skolotājas:  Jeļena Pavlova, Alla Petrova

Pirmsskolas izglītības skolotāju palīdze:   Margarita Shirshova

Grupas mob.tel.: 24337269

 

Dienas ritms 12. grupā „Lāsītes” 1, 2.

 

Laiks

Pasākums

700-815

Bērnu sagaidīšana, rotaļas, individuālais darbs, novērojumi

830-837

Rīta rosme grupā

830-845

Rīta aplis

850-910

Brokastis

910-920

Rīta higiēna

920

 

-1120

 

Daudzveidīgas bērnu attīstību veicinošas darbības2

1120-1130

Gatavošanās pastaigai

1150– 1200

1200 – 1220 I apakšgrupa.

(otrdienās, ceturtdienās)

Gatavošanās fiziskās aktivitātes jomā  rotaļnodarbība baseinā

 

Fiziskās aktivitātes jomā rotaļnodarbība baseinā

1210   -1220

1220 – 1240 II apakšgrupa. (otrdienās, ceturtdienās)

Gatavošanās fiziskās aktivitātes jomā  rotaļnodarbība baseinā

 

Fiziskās aktivitātes jomā rotaļnodarbība baseinā

1130-1230

Pastaiga – rotaļas, darbs, vērojumi, kustību attīstība2

1230-1250

Pārnākšana no pastaigas, personīga higiēna, ūdens procedūras.

1250-1315

Pusdienas

1315-1500

Gatavošanās dienas miegam, dienas miegs

1500-1515

Celšanās

1515-1600

Bērnu patstāvīgā izzinošā darbība, individuālais darbs, rotaļas2

1600-1620

Launags

1625-1700

Bērnu patstāvīgā izzinošā darbība, individuālais darbs, rotaļas2

1700-1800

Gatavošanās pastaigai, pastaiga 2

1800-1900

Došanās mājup.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  Izglītības programmā noteikto izglītības saturu, kas sekmē bērna attīstību kopumā, apgūst sadarbībā ar pedagogu interaktīvā pedagoģiskā procesā rotaļnodarbībās ar integrētu mācību saturu un bērna patstāvīgā darbībā, visas dienas garumā nodrošinot vienmērīgu slodzi;

2 paralēli notiek individuālās/apakšgrupu speciālās rotaļnodarbības pie speciālā skolotāja (speciālā skolotāja, skolotāja logopēda, koriģējošās vingrošanas skolotāja, fizioterapeita) pēc dienas plāna.

  •  Rudenī, pavasarī, vasarā labvēlīgos laika apstākļos lielāko daļu dienas ritma darbību organizē svaigā gaisā;
  •  Elektronisko saziņas līdzekļu (piemēram, televizora, datora) lietošana bērniem pieļaujama ne ilgāk par 15 minūtēm un ne biežāk kā divreiz dienā.