1.grupa "Zaķēni"

Pirmsskolas izglītības skolotājas:   Jeļena Begova, Iluta Terentjeva

Pirmsskolas izglītības skolotāju palīdzes:  Sanita Vītola, Vita Kovaļova

Grupas mob tel: 24337257

 

Dienas ritms 1. grupā „Zaķēni”1.

Laiks

Pasākums

700-745

Bērnu sagaidīšana, rotaļas, individuālais darbs

745-755

Rīta rosme grupā

800-820 

Brokastis

830-850

Rīta higiēna

900

-1010

Daudzveidīgas bērnu attīstību veicinošas darbības1

1015-1030

Gatavošanās pastaigai

1030-1130

Pastaiga -  rotaļas laukumā, vērojumi, kustību attīstība

1130-1150

Pārnākšana no pastaigas, personīga higiēna, ūdens procedūras.

1200-1230

Pusdienas

1230-1500

Gatavošanās dienas miegam, dienas miegs

1500-1515

Celšanās, gatavošanās launagam

1515-1535

Launags

1545-1645

Bērnu patstāvīgā izzinošā darbība, individuālais darbs, rotaļas

1645-1800

Gatavošanās pastaigai, pastaiga

1800-1900

Došanās mājup.

1 Izglītības programmā noteikto saturu, kas sekmē bērna attīstību kopumā, apgūst sadarbībā ar pedagogu interaktīvā pedagoģiskā procesā rotaļnodarbībās ar integrētu mācību saturu un bērna patstāvīgā darbībā, visas dienas garumā nodrošinot vienmērīgu slodzi.

  • Rudenī, pavasarī, vasarā labvēlīgos laika apstākļos lielāko daļu dienas ritma darbību organizē svaigā gaisā.
  • Elektronisko saziņas līdzekļu (piemēram, televizora, datora) lietošana bērniem pieļaujama ne ilgāk par 15 minūtēm un ne biežāk kā divreiz dienā.