2.grupa "Bruņurupucīši"

Pirmsskolas izglītības skolotājas:  Baiba Križanoviča, Tatjana Volfa

Pirmsskolas izglītības skolotāju palīdze: Inesa Konoņenko

Grupas mob. tel.: 24337258

 

Dienas ritms 2. grupā „Bruņurupucīši”1.

Laiks

Pasākums

700-800

Bērnu sagaidīšana, rotaļas, individuālais darbs

810-820

Rīta rosme grupā

820-840

Brokastis

845-900

Rīta higiēna

900

-1040

Daudzveidīgas bērnu attīstību veicinošas darbības1

1050-1150

Gatavošanās pastaigai, pastaiga – rotaļas, darbs, vērojumi, kustību attīstība

1150-1210

Pārnākšana no pastaigas, personīga higiēna, ūdens procedūras.

1215-1235

Pusdienas

1240-1500

Gatavošanās atpūtai, atpūta

1500-1515

Celšanās , personīga higiēna

1515-1620

Bērnu patstāvīgā izzinošā darbība, individuālais darbs, rotaļas

1500– 1510

1510 – 1530 I apakšgrupa.

(otrdienās, ceturtdienās)

Gatavošanās fiziskās aktivitātes jomā  rotaļnodarbība baseinā

 

Fiziskās aktivitātes jomā rotaļnodarbība baseinā

1520– 1530

1530 – 1550 II apakšgrupa.

(otrdienās, ceturtdienās)

Gatavošanās fiziskās aktivitātes jomā  rotaļnodarbība baseinā

 

Fiziskās aktivitātes jomā rotaļnodarbība baseinā

1540– 1550

1550 – 1610 III apakšgrupa.

(otrdienās, ceturtdienās)

Gatavošanās fiziskās aktivitātes jomā  rotaļnodarbība baseinā

 

Fiziskās aktivitātes jomā rotaļnodarbība baseinā

1625-1640

Launags

1645-1800

Gatavošanās pastaigai, pastaiga, vērojumi

1800-1900

Došanās mājup.

1 Izglītības programmā noteikto saturu, kas sekmē bērna attīstību kopumā, apgūst sadarbībā ar pedagogu interaktīvā pedagoģiskā procesā rotaļnodarbībās ar integrētu mācību saturu un bērna patstāvīgā darbībā, visas dienas garumā nodrošinot vienmērīgu slodzi;

  •  Rudenī, pavasarī, vasarā labvēlīgos laika apstākļos lielāko daļu dienas ritma darbību organizē svaigā gaisā.
  •  Elektronisko saziņas līdzekļu (piemēram, televizora, datora) lietošana bērniem pieļaujama ne ilgāk par 15 minūtēm un ne biežāk kā divreiz dienā.