3.grupa "Zvirbulīši"

Pirmsskolas izglītības skolotājas: Jeļena Bužinska, Olga  Gaujeniete 

Pirmsskolas izglītības skolotāju palīdze: Jevgēņija Grinka

Grupas mob. tel.: 24337260

 

Dienas ritms 3. grupā „Zvirbulīši”1, 2.

Laiks

Pasākums

700-740

Bērnu sagaidīšana, individuālais darbs, rotaļas

740-747

Rīta rosme grupā

805-825

Brokastis

835-845

Rīta higiēna

845

-1015

Daudzveidīgas bērnu attīstību veicinošas darbības2

955– 1005

1005 – 1020 I apakšgrupa.

(pirmdienās, trešdienās)

Gatavošanās fiziskās aktivitātes jomā  rotaļnodarbība baseinā

 

Fiziskās aktivitātes jomā rotaļnodarbība baseinā

1010– 1020

1020 – 1035 II apakšgrupa.

(pirmdienās, trešdienās)

Gatavošanās fiziskās aktivitātes jomā  rotaļnodarbība baseinā

 

Fiziskās aktivitātes jomā rotaļnodarbība baseinā

1020-1030

Gatavošanās pastaigai

1030-1140

Pastaiga – rotaļas, darbs, vērojumi, kustību attīstība 2

1140-1200

Pārnākšana no pastaigas, personīga higiēna, ūdens procedūras.

1200-1230

Pusdienas

1240-1500

Gatavošanās atpūtai, atpūta

1500-1515

Celšanās, personīga higiēna

1520-1540

Launags

1550-1650

Bērnu patstāvīgā izzinošā darbība, individuālais darbs, rotaļas2

1700-1800

Gatavošanās pastaigai, pastaiga

1800-1900

Došanās mājup.

1 Izglītības programmā noteikto izglītības saturu, kas sekmē bērna attīstību kopumā, apgūst sadarbībā ar pedagogu interaktīvā pedagoģiskā procesā rotaļnodarbībās ar integrētu mācību saturu un bērna patstāvīgā darbībā, visas dienas garumā nodrošinot vienmērīgu slodzi.

paralēli notiek individuālās/apakšgrupu speciālās rotaļnodarbības pie speciālā skolotāja (speciālā skolotāja, skolotāja logopēda, koriģējošās vingrošanas skolotāja) pēc dienas plāna.

  • Rudenī, pavasarī, vasarā labvēlīgos laika apstākļos lielāko daļu dienas ritma darbību organizē svaigā gaisā.
  • Elektronisko saziņas līdzekļu (piemēram, televizora, datora) lietošana bērniem pieļaujama ne ilgāk par 15 minūtēm un ne biežāk kā divreiz dienā.