4.grupa "Mārītes"

Pirmsskolas izglītības skolotājas:   Dace Segruma, Inese Beče

Pirmsskolas izglītības skolotāju palīdze:  Sofija Iļjina

Grupas mob. tel.: 24337261

 

Dienas ritms 4. grupā „Mārītes”1.

 

Laiks

Pasākums

700-750

Bērnu sagaidīšana, pārrunas, novērojumi, individuālais darbs, rotaļas

750-757

Rīta rosme grupā

815-835

Brokastis

840-855

Rīta higiēna

900

 

-1030

 

Daudzveidīgas bērnu attīstību veicinošas darbības1

1030-1045 (vai1000 - 1015)

Gatavošanās pastaigai

1045-1145(vai1020 - 1120)

Pastaiga – rotaļas, darbs, vērojumi, kustību attīstība

1145-1205(vai1120 - 1135)

Pārnākšana no pastaigas, personīga higiēna, ūdens procedūras.

1140-1210

(pirmdienās, trešdienās)

Kultūras izpratnes un mākslas jomā  -  mūzikas rotaļnodarbība

1210-1235

Pusdienas

1240-1500

Gatavošanās dienas miegam, dienas miegs

1500-1515

Celšanās

1515-1535

Launags

1540-1700

Bērnu patstāvīgā izzinošā darbība, individuālais darbs, rotaļas

1605– 1615

1615– 1635 I apakšgrupa.

(pirmdienās, trešdienās)

Gatavošanās fiziskās aktivitātes jomā  rotaļnodarbība baseinā

 

Fiziskās aktivitātes jomā rotaļnodarbība baseinā

1625– 1635

1635 – 1655 II apakšgrupa.

(pirmdienās, trešdienās)

Gatavošanās fiziskās aktivitātes jomā  rotaļnodarbība baseinā

 

Fiziskās aktivitātes jomā rotaļnodarbība baseinā

1645– 1655

1655 – 1715 III apakšgrupa.

(pirmdienās, trešdienās)

Gatavošanās fiziskās aktivitātes jomā  rotaļnodarbība baseinā

 

Fiziskās aktivitātes jomā rotaļnodarbība baseinā

1700-1800

Gatavošanās pastaigai, pastaiga

1800-1900

Došanās mājup.

1 Izglītības programmā noteikto izglītības saturu, kas sekmē bērna attīstību kopumā, apgūst sadarbībā ar pedagogu interaktīvā pedagoģiskā procesā rotaļnodarbībās ar integrētu mācību saturu un bērna patstāvīgā darbībā, visas dienas garumā nodrošinot vienmērīgu slodzi.

  • Rudenī, pavasarī, vasarā labvēlīgos laika apstākļos lielāko daļu dienas ritma darbību organizē svaigā gaisā.
  • Elektronisko saziņas līdzekļu (piemēram, televizora, datora) lietošana bērniem pieļaujama ne ilgāk par 15 minūtēm un ne biežāk kā divreiz dienā.