5.grupa "Ezēni"

Pirmsskolas izglītības skolotājas: Ausma Šipko, Jolanta Lauva

Pirmsskolas izglītības skolotāju palīdze: Ilona Gertsone

 

Grupas mob. tel.: 24337263

 

Dienas ritms 5. grupā „Ezēni”1.

 

Laiks

Pasākums

700-800

Bērnu sagaidīšana, pārrunas, novērojumi, individuālais darbs, rotaļas

800-807

Rīta rosme grupā2

825-835

Gatavošanās brokastīm

835-855

Brokastis

900-915

Rīta higiēna

915

 

1045

 

Daudzveidīgas bērnu attīstību veicinošas darbības2

1045– 1055

1055 – 1115 I apakšgrupa.

(otrdienās, ceturtdienās)

Gatavošanās fiziskās aktivitātes jomā  rotaļnodarbība baseinā

 

Fiziskās aktivitātes jomā rotaļnodarbība baseinā

1105-1115

1115 – 1135 II apakšgrupa. (otrdienās, ceturtdienās)

Gatavošanās fiziskās aktivitātes jomā  rotaļnodarbība baseinā

 

Fiziskās aktivitātes jomā rotaļnodarbība baseinā

1050-1100

Gatavošanās pastaigai2

1100-1210

Pastaiga – rotaļas, darbs, vērojumi, kustību attīstība 2

1210-1230

Pārnākšana no pastaigas, personīga higiēna, ūdens procedūras.

1235-1255

Pusdienas

1300-1500

Gatavošanās atpūtai, atpūta

1500-1515

Celšanās, personīga higiēna

1520-1540 un

1610-1700

Bērnu patstāvīgā izzinošā darbība, individuālais darbs, rotaļas2

1545-1605

Launags

1700-1800

Gatavošanās pastaigai, pastaiga

1800-1900

Došanās mājup.

 

1 Izglītības programmā noteikto izglītības saturu, kas sekmē bērna attīstību kopumā, apgūst sadarbībā ar pedagogu interaktīvā pedagoģiskā procesā rotaļnodarbībās ar integrētu mācību saturu un bērna patstāvīgā darbībā, visas dienas garumā nodrošinot vienmērīgu slodzi;

2 paralēli notiek individuālās/apakšgrupu speciālās rotaļnodarbības pie speciālā skolotāja (speciālā skolotāja, skolotāja logopēda, koriģējošās vingrošanas skolotāja) pēc dienas plāna.

  • Rudenī, pavasarī, vasarā labvēlīgos laika apstākļos lielāko daļu dienas ritma darbību organizē svaigā gaisā.
  • Elektronisko saziņas līdzekļu (piemēram, televizora, datora) lietošana bērniem pieļaujama ne ilgāk par 15 minūtēm un ne biežāk kā divreiz dienā.