7.grupa "Bitītes"

Pirmsskolas izglītības skolotājas: Dace Miezīte, Ieva Krūmiņa

Pirmsskolas izglītības skolotāju palīdze: Kristīne Potapenko

Grupas mob. tel.: 24337264

 

Dienas ritms 7. grupā „Bitītes”1.

Laiks

Pasākums

700-810

Bērnu sagaidīšana, rotaļas, vērojumi, pārrunas, individuālais darbs

810-817

Rīta rosme grupā

840- 900

Brokastis

905-920

Rīta higiēna

920

 

-1050

 

Daudzveidīgas bērnu attīstību veicinošas darbības2

1050-1100

Gatavošanās pastaigai 2

1100-1220

Pastaiga – rotaļas, darbs, vērojumi, kustību attīstība 2

1220-1240

Pārnākšana no pastaigas, personīga higiēna, ūdens procedūras.

1240-1300

Pusdienas

1305-1500

Gatavošanās diendusai, diendusa

1450-1515

Celšanās

1500–1510

1510-1530 – I apakšgrupa

(pirmdienās, trešdienās)

Gatavošanās fiziskās aktivitātes jomā  rotaļnodarbība baseinā

 

Fiziskās aktivitātes jomā rotaļnodarbība baseinā

1520–1530

1530-1550 – II apakšgrupa

(pirmdienās, trešdienās)

Gatavošanās fiziskās aktivitātes jomā  rotaļnodarbība baseinā

 

Fiziskās aktivitātes jomā rotaļnodarbība baseinā

1515-1610

Individuālais darbs, bērnu patstāvīgā izzinošā darbība, rotaļas.2

1610-1630

Launags

1635-1800

Gatavošanās pastaigai, pastaiga2

1800-1900

Došanās mājup.

1 Izglītības programmā noteikto izglītības saturu, kas sekmē bērna attīstību kopumā, apgūst sadarbībā ar pedagogu interaktīvā pedagoģiskā procesā rotaļnodarbībās ar integrētu mācību saturu un bērna patstāvīgā darbībā, visas dienas garumā nodrošinot vienmērīgu slodzi;

paralēli notiek individuālās/apakšgrupu speciālās rotaļnodarbības pie speciālā skolotāja (speciālā skolotāja, skolotāja logopēda, koriģējošās vingrošanas skolotāja, fizioterapeita) pēc dienas plāna.

  • Rudenī, pavasarī, vasarā labvēlīgos laika apstākļos lielāko daļu dienas ritma darbību organizē svaiggaisā.
  • Elektronisko saziņas līdzekļu (piemēram, televizora, datora) lietošana bērniem pieļaujama ne ilgāk par 15 minūtēm un ne biežāk kā divreiz dienā.