8.grupa "Zvaigznītes"

Pirmsskolas izglītības skolotājas: Sandra Paulsone, Santa Abramova

Pirmsskolas izglītības skolotāju palīdze: Iluta Karasjova

 

Grupas mob.tel.: 24337265

 

Dienas ritms 8. grupā „Zvaigznītes”1.

 

Laiks

Pasākums

700 - 800

Bērnu sagaidīšana, rotaļas, vērojumi, pārrunas, individuālais darbs

800 - 810

Rīta rosme grupā

810 - 830

Brokastis

830 - 845

Rīta higiēna

845

 

1020

 

Daudzveidīgas bērnu attīstību veicinošas darbības1

955– 1005

1005 – 1025 I apakšgrupa.

(otrdienās, ceturtdienās)

Gatavošanās fiziskās aktivitātes jomā  rotaļnodarbība baseinā

 

Fiziskās aktivitātes jomā rotaļnodarbība baseinā (3.-4.g.v. apakšgrupa)

1025 -1035

Gatavošanās pastaigai

1040 - 1140

Pastaiga – rotaļas, darbs, vērojumi, kustību attīstība

1145 - 1205

Pārnākšana no pastaigas, personīga higiēna, ūdens procedūras.

1205 - 1230

Pusdienas

1230 - 1500

Gatavošanās atpūtai, atpūta

1500 - 1520

Celšanās

1525 - 1545

Launags

1625– 1635

1635 – 1655 I apakšgrupa.

(otrdienās, ceturtdienās)

Gatavošanās fiziskās aktivitātes jomā  rotaļnodarbība baseinā

 

Fiziskās aktivitātes jomā rotaļnodarbība baseinā (5.-6.g.v. apakšgrupa)

1635– 1655

1655 – 1715 II apakšgrupa.

(otrdienās, ceturtdienās)

Gatavošanās fiziskās aktivitātes jomā  rotaļnodarbība baseinā

 

Fiziskās aktivitātes jomā rotaļnodarbība baseinā (5.-6.g.v. apakšgrupa)

1545 - 1700

Bērnu patstāvīgā izzinošā darbība, individuālais darbs, rotaļas

1700 - 1800

Gatavošanās pastaigai, pastaiga

1800 - 1900

Došanās mājup.

1 Izglītības programmā noteikto izglītības saturu, kas sekmē bērna attīstību kopumā, apgūst sadarbībā ar pedagogu interaktīvā pedagoģiskā procesā rotaļnodarbībās ar integrētu mācību saturu un bērna patstāvīgā darbībā, visas dienas garumā nodrošinot vienmērīgu slodzi;

  • Rudenī, pavasarī, vasarā labvēlīgos laika apstākļos lielāko daļu dienas ritma darbību organizē svaigā gaisā.
  • Elektronisko saziņas līdzekļu (piemēram, televizora, datora) lietošana bērniem pieļaujama ne ilgāk par 15 minūtēm un ne biežāk kā divreiz dienā.