9.grupa "Cālīši"

Pirmsskolas izglītības skolotājas: Karina Zaiceva, Inese Kokina

Pirmsskolas izglītības skolotāju palīdze: Nadežda Vasjurina

Grupas mob.tel.: 24337267

 

 

Dienas ritms 9. grupā „Cālīši”1.

Laiks

Pasākums

700-745

Bērnu sagaidīšana, rotaļas, individuālais darbs

745-755

Rīta rosme grupā

800-820 

Brokastis

830-850

Rīta higiēna

900

-1000

Daudzveidīgas bērnu attīstību veicinošas darbības1

1050– 1100

1100 – 1115 I apakšgrupa

(pirmdienās, trešdienās)

Gatavošanās fiziskās aktivitātes jomā  rotaļnodarbība baseinā

 

Fiziskās aktivitātes jomā rotaļnodarbība baseinā

1105-1115

1115 – 1130 II apakšgrupa (pirmdienās, trešdienās)

Gatavošanās fiziskās aktivitātes jomā  rotaļnodarbība baseinā

 

Fiziskās aktivitātes jomā rotaļnodarbība baseinā

1015-1030

Gatavošanās pastaigai

1030-1130

Pastaiga -  rotaļas laukumā, vērojumi, kustību attīstība

1130-1155

Pārnākšana no pastaigas, personīga higiēna, ūdens procedūras.

1155-1220

Pusdienas

1225-1500

Gatavošanās dienas miegam, dienas miegs

1500-1510

Celšanās, gatavošanās launagam

1510-1530

Launags

1545-1645

Bērnu patstāvīgā izzinošā darbība, individuālais darbs, rotaļas

1645-1800

Gatavošanās pastaigai, pastaiga

1800-1900

Rotaļas, individuālais darbs

1 Izglītības programmā noteikto saturu, kas sekmē bērna attīstību kopumā, apgūst sadarbībā ar pedagogu interaktīvā pedagoģiskā procesā rotaļnodarbībās ar integrētu mācību saturu un bērna patstāvīgā darbībā, visas dienas garumā nodrošinot vienmērīgu slodzi.

  •  Rudenī, pavasarī, vasarā labvēlīgos laika apstākļos lielāko daļu dienas ritma darbību organizē svaigā gaisā.
  •  Elektronisko saziņas līdzekļu (piemēram, televizora, datora) lietošana bērniem pieļaujama ne ilgāk par 15 minūtēm un ne biežāk kā divreiz dienā.