Salaspils “Metodisko ideju birža”

15.03.2023.g. Salaspils novadā  jau ceturto gadu norisinājās “Metodisko ideju birža”, kurā skolotāji dalījās ar savām metodiskajām idejām un izstrādātajiem materiāliem.

18 pedagogi no Olaines izglītības iestādēm apmeklēja “Metodisko ideju biržu” Salaspilī, kur pedagogi no sadarbības novadiem - Salaspils, Ķekavas, Mārupes un Olaines novada dalījās ar savām metodiskajām idejām un izstrādātajiem materiāliem.

Dalību biržai pieteica un ar idejām dalījās seši Olaines pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” pedagogi.

Tēmā “Filca Pica” pedagogi bija sagatavojuši no filca veidotu picu un uzskatāmi demonstrēja, gan mācību uzdevumu diferenciāciju, gan mācību jomu sasaisti. Materiālu sagatavoja un demonstrēja Jeļena Pavlova un Baiba Križanoviča.

  

Tēmā ”Dzejoļu, tautasdziesmu un skaitāmpantiņu vizualizācija” skolotājas demonstrēja materiālu, kā ar attēlu palīdzību bērni veido asociācijas un izprot vārda nozīmi un veido pozitīvu valodas attīstību. Materiāls veidots, lai sekmētu bērnu pozitīvu attieksmi pret latviešu valodu un valodas apguvi pašvadītā mācīšanās procesā. Materiālu sagatavoja un demonstrēja Olga Gaujeniete un Jeļena Bužinska.

 

Tēmā “Iepazīstināšana ar glezniecības žanru - kluso dabu” skolotājas demonstrēja, kā izmantojot dažādas maņas un izdzīvojot caur krāsu, smaržu un asociācijām, bērns var veidot izpratni par kluso dabu. Materiālu sagatavoja un demonstrēja Ausma Šipko un Jolanta Lauva.

-  

Liels paldies pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” skolotājām par ieguldīto darbu un drosmi dalīties!